Przegląd Hydrograficzny Nr 6

przeglad6SPIS TREŚCI

Wstęp
Czesław DYRCZ
Polska służba hydrograficzna w pierwszej dekadzie XXI wieku.
Wacław MORGAŚ, Zdzisław KOPACZ, Henryk NITNER
Transformacja zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego działań sił morskich.
Henryk NITNER
Rola służby hydrograficznej w rozwoju koncepcji e-nawigacji.
Stanisław PIETRZAK
Rozwój koncepcji Dodatkowych Warstw Wojskowych w okresie ostatnich 10 lat.
Stanisław RAKUSA-SUSZCZEWSKI
Okręty hydrograficzne RP w Antarktyce.
Wiesław CZAJKA, Jacek KIJAKOWSKI
Wybrane aspekty kartografii morskiej w dobie litografii.
Michał PAWŁOWSKI
Rola hydrografii w działalności Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Apoloniusz ŁYSEJKO
Latarnie morskie w Gdańsku.
Daniel DUDA
Funkcjonowanie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w okresie międzywojennym.
Daniel DUDA
Hydrograficzny ORP „Kopernik” – sławny okręt i jego dowódca.
Krystian MIELCZARSKI
Okręt hydrograficzny ORP „Bałtyk” i inne okręty o tej nazwie.
Hieronim KOZŁOWSKI
Wspomnienia ze służby hydrograficznej.
Henryk NITNER
Międzynarodowa działalność hydrograficzna w 2009 roku.
Kalendarium.

Przegląd Hydrograficzny Nr 5

PH5 okladkaSPIS TREŚCI

kmdr Henryk NITNER
Wstęp 
Zdzisław KOPACZ, Wacław MORGAŚ, Józef URBAŃSKI
KONCEPCJA ZARZĄDZANIA ZABEZPIECZENIEM NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNYM NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH.
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ
POLSKA SŁUŻBA HYDROGRAFICZNA – ZMIANY ORGANIZACYJNE A BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE.
Henryk NITNER,  Adam WEINTRIT
CZY JESTEŚMY JUŻ W EPOCE MAP ELEKTRONICZNYCH ?
kmdr por. Stanisław PIETRZAK
PORÓWNANIE CYFROWYCH MAP MORSKICH WYKONANYCH W STANDARDZIE ENC/S-57 I DNC/VPF W KONTEKŚCIE ICH WYKORZYSTANIA W SYSTEMACH ECDIS.
Dorota PRYPUTNIEWICZ, Bożena WOJTASIEWICZ

kmdr ppor. Artur GRZĄDZIEL
ZASTOSOWANIE PRZENOŚNEJ GŁOWICY SONAROWEJ DO POSZUKIWANIA OBIEKTÓW PODWODNYCH I ZABEZPIECZENIA PRAC NURKOWYCH Z POKŁADU OKRĘTU RATOWNICZEGO PROJEKTU 570
kmdr mgr inż. Andrzej KOWALSKI, kmdr ppor. mgr inż. Roman JURAK

kmdr por. Jacek KIJAKOWSKI
OPRACOWANIA WIELKOSKALOWE POLSKICH MAP MORSKICH ZATOKI GDAŃSKIEJ – LATA MIĘDZYWOJENNE.
Daniel DUDA
ZNAKI I SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE.
Krystian MIELCZARSKI
BARWNE DZIEJE „PTASZKÓW”
kmdr Henryk NITNER
MIĘDZYNARODOWA DZIAŁALNOŚĆ HYDROGRAFICZNA W 2009 ROKU.
kmdr Henryk NITNER
KRAJOWE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA HYDROGRAFII 2008.
WSPOMNIENIE –  Komandor por.  Włodzimierz Mordako (1961-2008)
WSPOMNIENIE – Komandor prof. dr Józef Urbański ( 1929-2008)
WSPOMNIENIE – Inżynier Wojciech Drozd (1939-2008)
Kalendarium

Przegląd Hydrograficzny Nr 4

przeglad0004SPIS TREŚCI

Henryk Nitner
Przedmowa
Wojciech Czarny, Ryszard Wawruch
Międzynarodowa Organizacja Morska zadania, struktura organizacyjna i metody pracy
Daniel Duda
Stacje Polskiego Ratownictwa Brzegowego (stan do 1938 r.)
Czesław Dyrcz
Polska Służba Hydrograficzna początku XXI wieku – potrzeba nowych rozwiązań organizacyjnych
Kazimierz Fic
Transformacje układów współrzędnych stosowane w Oddziale Kartografii Morskiej Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
Dariusz Grabiec
Słów kilka o kategoriach pomiarów hydrograficznych w Polsce – delematy i propozycje rozwiązań
Artur Grządziel
Technika sonaru bocznego w badaniach hydrograficznych
Renata Kaberow, Marek Szatan
Mozaikowanie obrazów sonarowych
Piotr Kabziński, Adam Weintrit
Zastosowanie aplikacji GIS w zagadnieniach wyznaczania granic morskich
Jacek Kijakowski
Zatoka Gdańska na polskich mapach morskich
Agnieszka Łakomska
25 lat pod biało-czerwoną Banderą ORP „Arctowski” ORP„Heweliusz” i ORP „Iskra”
Apoloniusz Łysejko
Historia latarni morskiej na Mierzei Wiślanej
Henryk Nitner
Międzynarodowa działalność hydrograficzna w 2007 roku
Dorota Pryputniewicz
Współpraca Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego z Marynarką Wojenną RP

Prace badawcze realizowane podczas wspólnych rejsów

Adam Sobków, Jerzy Strzelecki
Wymiana generacyjna odbiorników systemu GPS w Marynarce Wojennej RP
Józef Urbański, Wacław Morgaś, Zdzisław Kopacz
Bezpieczeństwo morskie i ochrona żeglugi oraz zarządzanie nimi. Próba identyfikacji i specyfikacji przedmiotu
Kalendarium Słuzby Hydrograficznej Marynarki Wojennej RP 2007

Przegląd Hydrograficzny Nr 3

przeglad0003SPIS TREŚCI

Andrzej Dolecki, Magdalena Dudzik
System wizualizacji danych modelowych
Daniel DUDA
Okręt Hydrograficzny – ORP „KOPERNIK” 
Czesław DYRCZ
Podstawy prawne funkcjonowania Polskiej Służby Hydrograficznej
Dariusz GRABIEC
Morskie mapy blankietowe, indeksowe i specjalne wydawane przez BHMW w latach 1958 – 1987
Dariusz GRABIEC, Monika KONKOL
Układy odniesienia i odwzorowania opracowań kartograficznych BHMW w latach 1927-2006 
Lucyna KRYLA
Geograficzne systemy informacyjne – zastosowanie funkcji analizy wektorowe
Krzysztof KUBICKI
Rola morskiej informacji geoprzestrzennej dla zabezpieczenia działań morskich
Henryk NITNER
86 lat działalności Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej
Henryk NITNER
Międzynarodowa działalność hydrograficzna w 2006 roku
Stanisław PIETRZAK
Przyszłość standardu wymiany cyfrowych danych hydrograficznych IHO S-57
Adam WEINTRIT, Henryk NITNER
Stan prac legislacyjnych Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczących wykorzystania na morzu elektronicznych map nawigacyjnych ENC oraz systemów ECDIS
Piotr WOŹNIAK
Szybka ocena środowiskowa (Rapid Environmental Assessment) w operacjach morskich

Przegląd Hydrograficzny Nr 2

przeglad0002SPIS TREŚCI

Wstęp 5
prof. zw. dr Daniel Duda – Akademia Marynarki Wojennej
Pierwszy hydrograficzny okręt Rzeczypospolitej  –  ORP „POMORZANIN”

7

Kontradmirał Czesław Dyrcz
Siedziby Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej RP w jej historycznym rozwoju 

17

prof. Józef Urbański, prof. Adam Weintrit
Elektroniczna mapa nawigacyjna – dwadzieścia lat później 

33

kmdr por. Adam SOBKÓW – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
34 lata ORP „KOPERNIK” w służbie pod biało-czerwoną Banderą. 

51

kmdr por. Stanisław PIETRZAK – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Wpływ niektórych parametów komórek Elekttronicznej Mapy Nawigacyjnej na strategię ich ładowania i prezentację w różnych systemach ECDIS.

61

Irena Skuza, Joanna Wolff-Wierszyło – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Standardy wymiany cyfrowych danych hydrograficznych. Próba porównania produktów DNC i ENC

75

mgr Lucyna KRYLA – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Funkcjonowanie Oceanograficznej Bazy Danych BHMW.

85

Grażyna T. Adamczyk – Kotarska – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Wprowadzenie systemu AIS jako efektywnego źródła informacji nawigacyjnej.

98

kmdr Henryk Nitner – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Międzynarodowa działalność hydrograficzna w 2005 roku.

109

Kalendarium 126

Przegląd Hydrograficzny Nr 1

przeglad0001SPIS TREŚCI

Admirał floty Roman KRZYŻELEWSKI
Przedmowa
2

Kmdr mgr inż. Czesław DYRCZ, kmdr mgr inż. Henryk NITNER
Służba Hydrograficzna Marynarki Wojennej RP w 85 rocznicę powstania

4
Prof. dr kpt. ż.w. Daniel DUDA
Rola Służby Hydrograficznej MW RP w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu
18
Kmdr ppor. dr inż. Dariusz GRABIEC
Hydrografia morska – Quo vadis?
35
Kpt. mar. mgr inż. Bartłomiej PĄCZEK
Współczesne metody prowadzenia prac hydrograficznych
44
Kmdr mgr inż. Henryk NITNER Udział BHMW w działalności międzynarodowej 51
Kmdr por. mgr inż. Jacek KIJAKOWSKI
Techniki tworzenia map morskich stosowane przez Oddział Kartografii Morskiej BHMW
63
Kmdr por. mgr inż. Stanisław PIETRZAK, mgr inż. Joanna WOLFF-WIERSZYŁO
Koncepcja wykorzystania dodatkowych warstw wojskowych
74
Kmdr mgr inż. Andrzej KOWALSKI, Kmdr ppor. dr inż. Dariusz GRABIEC
Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW w służbie bezpieczeństwa żeglugi
82
Kalendarium 89

 

Edukacja

Zadaniem tej strony jest dostarczenie informacji przydatnych dla osób zajmujących się realizacją działań związanych z pracami hydrograficznymi i kartografią morską lub zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy z tego zakresu. Strona jest stale aktualizowana i zawiera między innymi informacje na temat dokumentów formalno-prawnych (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia Dyrektorów Urzędów Morskich, wytyczne Szefa BHMW, inne) powiązane z hydrografią i kartografią morską, tłumaczenia norm wykonywania prac hydrograficznych, tłumaczenia akronimów i oznaczeń stosowanych w hydrografii i kartografii morskiej. Odpowiedzialność za rzetelność i dokładność zamieszczonych tutaj informacji spoczywa na ich autorach. Zasady umieszczania opracowań, wprowadzania zmian i uzupełnień oraz prowadzenia aktualizacji uzyskać można pisząc na adres: kontakt@hydrografpolski.pl

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP powołano na I Ogólnopolskim Zjeździe Hydrografów Morskich RP, w dniu Światowego Dnia Hydrografii – 21 czerwca 2006 roku, w 85 rocznicę powstania pierwszej międzynarodowej organizacji, zajmującej się sprawami hydrografii morskiej.

Stowarzyszenie powołało 32 członków założycieli, posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania prac hydrograficznych, wywodzących się z niemal wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych, zajmujących się sprawami hydrografii morskiej (m.in. z Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Akademii Morskiej w Szczecinie, Zarządu Portu Gdańsk, firmy Echogram s.c. i in.). W dniu 25 października 2006 roku Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP zostało zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

* Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna (IHO – International Hydrographic Organization) skupia obecnie 76 państw morskich. Działa w celu zapewnienia najbardziej efektywnego serwisu hydrograficznego dla potrzeb żeglugi i innych form działalności człowieka na morzu. Rzeczpospolita Polska jest oficjalnym członkiem IHO od 27 lipca 1926 roku. Polskę w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej reprezentuje Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.


Stowarzyszenie realizuje następujące cele:
 

1. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie interesów ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych członków Stowarzyszenia;
 

2. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób związanych z wykonywaniem prac hydrograficznych i kartograficznych;
 

3. upowszechnianie wiedzy z zakresu hydrografii i kartografii morskiej a także działalności krajowych i międzynarodowych instytucji (służb) hydrograficznych;
 

4. dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby i instytucje, zajmujące się kształceniem zawodowym w dziedzinie wykonywania prac hydrograficznych;
 

5. reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.

 

Władze Stowarzyszenia

W skład Zarządu wchodzą: (od 18 października 2014 r.)

Prezes Zarządu – Artur GRZĄDZIEL

Zastępca Prezesa – Janusz GĘSTWICKI

Skarbnik – Arkadiusz KOWALCZYK

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Witold STASIAK

Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof PORAZIŃSKI

Sekretarz – Joanna SŁAWIŃSKA


Poprzednie składy Zarządów SHM RP

lata 2006 – 2010

Prezes Zarządu – Henryk NITNER

Zastępca Prezesa – Andrzej DOŁGOPOŁOW

Skarbnik – Dariusz GRABIEC

lata 2010 – 2014

Prezes Zarządu – Dariusz GRABIEC

Zastępca Prezesa – Benedykt HAC

Skarbnik – Andrzej DOLECKI