Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna

nowy zarzad

Szanowni Państwo.

W dniu 19 listopada 2010 r. spotkaliśmy się w dość licznym gronie na kolejnym Walnym Zebraniu Członków SHM RP. Było to zebranie szczególne, bowiem po 4 latach pracy Zarządu kierowanego przez Prezesa – p. Henryka Nitnera wybrano, na drodze głosowania tajnego – nowy Zarząd i skład Komisji Rewizyjnej

Oprócz wyborów była to także okazja do przedyskutowania zaproponowanych zmian w Statucie SHM RP i wypracowania wspólnych propozycji w tym zakresie.Istotnym elementem spotkania były także prezentacje wygłoszone przez członków SHM ukazujące niektóre aspekty pracy hydrografa. Na szczególną uwagę zasługiwała prezentacja Jacka Koszałki dotycząca prac hydrograficznych w tzw. Zatoce Wraków. Więcej „Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna”

Spotkanie Członków SHM w dniu 21.10.2011r.

spotkanie 21102011W dniu 21 października 2011 r. kolejny raz spotkaliśmy się w Hotelu Kuracyjnym. Tym razem Członkowie SHM RP mieli możliwość zapoznania się z 4 prezentacjami poświęconymi działalności pomiarowej Członków naszego Stowarzyszenia realizowanej zarówno na akwenach morskich jak i śródlądowych (zobacz prezentacje).

Ponadto przedstawiono krótką informację dotyczącą tematyki poruszanej podczas ostatniej Konferencji Hydrograficznej Państw Morza Bałtyckiego (BSHC). Ostatnimi elementami omawianymi podczas spotkania były sprawy przyjęcia strategii działania SHM w odniesieniu do dokumentów formalno-prawnych dotyczących funkcjonowania polskiej służby hydrograficznej oraz propozycji przygotowania Kalendarza SHM RP na 2012 r. Zobacz galerię zdjęć.