Więcej o: Spotkanie członków  SHM RP 8 grudzień 2023 r.

Spotkanie członków SHM RP 8 grudzień 2023 r.

W dniu 8. grudnia, w tradycyjnym już miejscu, a więc w Hotelu „Kuracyjnym”, odbyło się kolejne (i ostatnie w tym roku) spotkanie członków Stowarzyszenia Hydrografów Morskich. Wzięło udział prawie 30 osób oraz zaproszeni goście.

W pierwszej części spotkania, które rozpoczęło się o godz. 13.00, znalazła się najpierw informacja o bieżących pracach Zarządu (członkostwo, finanse, współpraca z BHMW, podsumowanie udziału SHM RP w tegorocznych obchodach Światowego Dnia Hydrografii), złożona przez prezesa Zarządu oraz Skarbnika, kolegę Andrzeja Doleckiego.

Kolejnym ważnym elementem były sprawy edukacji zawodowej hydrografa morskiego. Obszerne informacje o aktualnych formach kształcenia złożyli przedstawiciele uczelni: pan komandor Mariusz Wąż omówił obszernie kursy i studia prowadzone w Akademii Marynarki Wojennej (w tym i studia prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim). Pani Izabela Bodus-Olkowska z kolei poinformowała o studiach na Politechnice Morskiej w Szczecinie, które to studia, jako pierwsze uzyskały kilka lat temu certyfikat szefa BHMW. W panelu tym komandor Witold Stasiak z BHMW poinformował o wszystkich certyfikacjach, udzielonych dotąd przez szefa BHMW. Poinformował także o stanie wdrażania nowego, bałtyckiego systemu odniesienia pomiarów głębokości.

Następny moduł wypełniły bardzo ciekawe wspomnienia, zaproszonego na nasze spotkanie pana Tomasza Stachury, znanego płetwonurka i fotografa podwodnego świata, poszukiwacza a także odkrywcy wielu wraków. Wraz z naszym kolegą, Benedyktem Hacem, przedstawił on historię dotychczasowych poszukiwań wraku naszego słynnego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.

Na zakończenie, w panelu technicznym, pani dr Karolina Zwolak przedstawiła swoje doświadczenia (i dokonania) w obszarze stosowania dronów w hydrografii morskiej. Wskazała też na niektóre wyzwania, które w związku z zastosowaniem tych nowych technologii, mogą się pojawić i z którymi i nasza społeczność hydrograficzna będzie musiała się zmierzyć.

Po tym owocnym spotkaniu, uczestnicy tradycyjnie już udali się na, jak zawsze smaczny, posiłek, podczas którego także trwały ożywione dyskusje i interesujące rozmowy.

Zarząd SHM RP

GALERIA

Więcej o: Krajowe obchody Światowego Dnia Hydrografii 2023

Krajowe obchody Światowego Dnia Hydrografii 2023

W dniu 30 czerwca 2023 roku w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbyły się Krajowe Obchody Światowego Dnia Hydrografii (WHD 2023). Tematem przewodnim tegorocznej edycji była „Hydrografia – podstawą „Cyfrowego Bliźniaka” Mórz i Oceanów„.

Obchody WHD 2023, których inicjatorem, jak co roku, było Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, a współorganizatorem nasze Stowarzyszenie,  zgromadziły przedstawicieli różnych instytucji i organizacji związanych z szeroko pojętą hydrografią morską, w tym Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, Urzędy Morskie, Narodowe Muzeum Morskie, Dowództwo Generalne i Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP, Inspektorat MW, Szefostwo Techniki Morskiej, 3. Flotylla Okrętów, dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, Politechnika Morska w Szczecinie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Politechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Techniki Morskiej oraz firmy świadczące usługi hydrograficzne. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP reprezentowało prawie 20 osób.

Uczestników obchodów powitał Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego, dr Robert Domżał. Zasadnicza część spotkania rozpoczęła się od prezentacji wystąpienia Sekretarza Generalnego IHO z okazji tegorocznych obchodów. Następnie działalność Biura w roku 2023 przedstawił szef BHMW, komandor Dariusz Kolator. O wyzwaniach dla współczesnej hydrografii mówił prezes Zarządu SHM RP, Henryk Nitner. Następnie przedstawiono krótkie wystąpienia: Z-cy Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Naczelnika Wydziału Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz przedstawiciela Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, pokazujące niektóre praktyczne aspekty bieżącej działalności tych instytucji.

W trakcie tej części obchodów ogłoszono również nominacje do nagrody ustanowionej przez szefa BHMW „Laur Hydrografa 2023„. Wyróżnienie to zostało przyznane Wydziałowi Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej oraz Wydziałowi Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego za utworzenie i realizację wspólnych studiów dla hydrografów morskich kategorii „B”. Fakt ten potwierdza znaczenie i wagę  jakości kształcenia hydrografów dla całej społeczności morskiej.

Druga część obchodów skupiła się na sesji referatowej. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Narodowego Muzeum Morskiego oraz różnych firm i instytucji z branży hydrograficznej. Tematy referatów obejmowały zagadnienia związane z tematem przewodnim tegorocznych obchodów, prezentowano nowoczesne technologie pomiarowe, zarządzanie danymi batymetrycznymi oraz zastosowanie autonomicznych pojazdów nawodnych i podwodnych w badaniach hydrograficznych.

W ramach obrad uczestniczące firmy oraz instytucje zaprezentowały na swoich stanowiskach systemy pomiarowe wśród których znalazły się echosondy, sonary, BSL, AUV oraz ASV. Jednym z wyróżniających się pojazdów był ASV DriX, który został zademonstrowany przez dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW przy nabrzeżu Narodowego Muzeum Morskiego.

Krajowe Obchody Światowego Dnia Hydrografii WHD 2023 były okazją do zwrócenia uwagi na znaczenie hydrografii i pomiarów hydrograficznych w działalności morskiej oraz do zaprezentowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wykorzystywanych przez instytucje, naukowców i przedstawicieli przemysłowej branży morskiej.

Szczególne podziękowania dla sponsorów niniejszego wydarzenia: THESTA, MEWO, ESCORT TECHNOLOGY, ENAMOR, GISPRO, CTM.

GALERIA

Więcej o: Wspomnienie

Wspomnienie

 

Kolejna przykra wiadomość w krótkim czasie – dnia 2 lipca, w szpitalu helskim, na wieczną wachtę odszedł komandor w st. spocz. dr Zdzisław Kopacz, profesor nadzwyczajny AMW, wieloletni wykładowca akademicki, były komendant Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW, członek założyciel naszego Stowarzyszenia.

Komandor Kopacz położył wielkie zasługi w rozwoju polskiej szkoły nawigacyjnej a także hydrografii morskiej, wykształcił całe pokolenia nawigatorów Polskiej Marynarki Wojennej a także cywilnych uczelni morskich. Prowadził szereg prac naukowo-badawczych w zakresie zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego działalności ludzkiej na morzu, zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich, oznakowania nawigacyjnego, wyposażenia nawigacyjnego jednostek pływających a także prowadzenia prac hydrograficznych. Był autorem i współautorem wielu książek, artykułów, opracowań i ekspertyz, przydatnych dla całej społeczności morskiej w Polsce.

Cześć Jego pamięci !

 

 

Więcej o: Światowy Dzień Hydrografii – WHD 2023 (aktualizacja 24.06.2023)

Światowy Dzień Hydrografii – WHD 2023 (aktualizacja 24.06.2023)

Szanowni Państwo,

Zbliżają się tegoroczne obchody Światowego Dnia Hydrografii. W tym roku BHMW, przy udziale naszego Stowarzyszenia, organizuje te obchody w dniu 30 czerwca, w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Poniżej, prezentujemy ramowy program spotkania:

Sponsorzy wydarzenia:

 

 

 

   

   

Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej o: Wspomnienie

Wspomnienie

Czarna Wstazka Zdjęcia - darmowe pobieranie na Freepik

Drodzy Państwo,

Nasze „hydrograficzne życie” jest z natury swej nastawione na postęp i rozwój, poszukiwanie nowych wyzwań i nowych rozwiązań, badanie i odkrywanie morskiego świata. To uporczywe dążenie do poznawania świata dla zabezpieczania potrzeb ludzkich na morzu przebiega raczej w nastroju pozytywnych i optymistycznych oczekiwań. Ma jednak także czasami, jak i w innych dziedzinach życia ludzkiego, momenty trudne, kiedy dotyka nas uczucie bezradności wobec potęgi i praw natury oraz nieubłaganego upływu czas.

Taki moment dotknął właśnie naszą polską społeczność hydrograficzną. Zmarł Krzysztof Poraziński, absolwent Oceanografii Fizycznej na Uniwersytecie Gdańskim, hydrograf dyplomowany i aktywny członek naszego Stowarzyszenia. Znamy Go z wielu jego zawodowych przedsięwzięć, związanych z planowaniem i realizacją różnorodnych pomiarów morskich i projektów naukowych w zakresie pomiarów geofizycznych, oceanograficznych i hydrograficznych. Z sukcesem zajmował się projektowaniem i wykorzystaniem specjalistycznych systemów pomiarowych i komputerowych systemów opracowania oraz analizy danych. Trzeba też podkreślić Jego wielką rolę w obszarze edukacji i integracji naszego, polskiego środowiska hydrograficznego, za które to działania oraz wielką Jego życzliwość, jesteśmy Mu niezmiernie wdzięczni.

Pogrzeb Krzysztofa odbędzie się w poniedziałek, dnia 29 maja. Nabożeństwo o godz. 13.00 w kościele św. Elżbiety, Warszawa Powsin, skąd urna zostanie odprowadzona na pobliski cmentarz parafialny.

Cześć Jego Pamięci

Henryk Nitner

Więcej o: OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA HYDROGRAFII – WHD 2021

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA HYDROGRAFII – WHD 2021

Szanowni Państwo,

W dniu 21.06.2021 r. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Biuro Hydrograficzne MW wspólnie ze Stowarzyszeniem Hydrografów Morskich RP zorganizowało uroczyste obchody Światowego Dnia Hydrografii – WHD 2021.
Tegoroczne krajowe obchody World Hydrography Day miały szczególny charakter ze względu na przypadającą 100. rocznicę utworzenia Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO). W trakcie uroczystej sesji referatowej, która odbyła się w sali audytoryjnej Muzeum Marynarki Wojennej, zostały zaprezentowane zadania i osiągniecia Biura Hydrograficznego MW, Urzędu Morskiego w Gdyni i Urzędu Morskiego w Szczecinie. Uczestnicy wysłuchali transmisji wystąpienia Sekretarza Generalnego IHO Pana Dr Mathiasa Jonasa oraz zapoznali się z wystąpieniami prezentującymi stuletnią historię działalności IHO, kierunkami rozwoju polskiej hydrografii morskiej oraz historią odkrycia i zbadania jednego z warków Zatoki Gdańskiej. Ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej, w pierwszej kolejności do udziału w uroczystości, zaproszone zostały te osoby ze Stowarzyszenia, które z różnych przyczyn nie mogły wziąć osobistego udziału w ubiegłorocznych uroczystościach obchodów 100-lecia Polskiej Służby Hydrograficznej.

100-LECIE POLSKIEJ SŁUŻBY HYDROGRAFICZNEJ

Szanowni Państwo,

Rok 2020 jest szczególnym rokiem jubileuszowym, w którym przypada setna rocznica utworzenia współczesnych struktur polskiej służby hydrograficznej, działającej w ramach Marynarki Wojennej RP i polskiej administracji morskiej. Tworzą one wspólnie Państwową Morską Służbę Hydrograficzną. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP razem z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej, Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego oraz Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, włączyło się w organizację szeregu uroczystości związanych z obchodami tego wyjątkowego  dla hydrograficznego środowiska jubileuszu.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w zaplanowanych uroczystościach jubileuszowych.

https://bhmw.gov.pl/

Zarząd Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP oraz jego członkowie składają serdeczne podziękowanie Sponsorom, którzy wsparli naszą statutową działalność i trud współorganizacji uroczystych obchodów 100-lecia Polskiej Służby Hydrograficznej.

http://www.thesta.pl

http://www.enamor.pl

 

/stan na dzień 18 lutego 2020 r., wg kolejności udzielonego Stowarzyszeniu wsparcia/