Wykaz uchwał

Wykaz podejmowanych uchwał przez Zarząd SHM RP
(stan na dzień 30 .05.2023 r.)

Numer uchwały Dotyczy Data
2023
1/2023 O zmianie zapisu dotyczącego czasu oczekiwania w przypadku gdy nie ma kworum (dot. Walnego Zebrania) 03.02.2023
2018
1/2018 O przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 20.02.2018
2/2018 O zorganizowaniu spotkania członków SHM 20.02.2018
3/2018 O zorganizowaniu spotkania członków SHM 15.09.2018
2017
 1/2017 O przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 22.02.2017
 2/2017 O przyjęciu nowych członków zwyczajnych SHM 22.02.2017
3/2017 O zorganizowaniu spotkania członków SHM 22.02.2017
4/2017 O przyjęciu nowych członków zwyczajnych SHM 10.10.2017
5/2017 O przyjęciu wniosku dotyczącego rezygnacji z członkostwa w SHM RP i skreśleniu z listy członków zwyczajnych 10.10.2017
6/2017 O zorganizowaniu spotkania członków SHM 10.10.2017
2016 
1/2016  O przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 10.01.2016
2/2016  O zorganizowaniu spotkania członków SHM 20.03.2016
3/2016  O przyjęciu nowych członków zwyczajnych SHM 10.05.2016
4/2016  O zmianie usługodawcy strony internetowej SHM 02.06.2016
5/2016  O opracowaniu graficznym i zamówieniu znaczka członkowskiego SHM 27.10.2016
6/2016  O zorganizowaniu spotkania członków SHM  27.10.2016
2015
1/2015 O przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014  04.01.2015
2/2015 O zorganizowaniu spotkania członków SHM połączonego z QINSy day 24.03.2015
3/2015 O przyjęciu nowego członka zwyczajnego 24.03.2015
4/2015 O działaniach administracyjnych związanych ze zmianą Zarządu 24.03.2015
5/2015 O przyjęciu nowych członków zwyczajnych i wspierających 27.10.2015
6/2015 O zorganizowaniu spotkania członków SHM 27.10.2015
2014
4/2014 O zorganizowaniu Walnego Zebrania Wyborczego członków SHM 26.09.2014
3/2014 O współudziale SHM w organizacji krajowych obchodów Światowego Dnia Hydrografii 05.06.2014
2/2014 O zorganizowaniu spotkania członków SHM 18.04.2014
1/2014 O przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. przedstawionego przez Skarbnika SHM RP 03.01.2014
2013
6/2013 O przyjęciu nowych członków zwyczajnych 16.12.2013
5/2013 O przyjęciu nowych członków zwyczajnych 02.12.2013
4/2013 O zorganizowaniu spotkania członków SHM połączonego z prezentacją firm 02.04.2013
3/2013 O przyjęciu nowych członków zwyczajnych 20.02.2013
2/2013 O przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. przedstawionego przez Skarbnika SHM RP 04.01.2013
1/2013 O przyjęciu nowych członków zwyczajnych 04.01.2013
2012
7/2012 O przyjęciu nowych członków zwyczajnych 02.08.2012
6/2012 O współudziale SHM w organizacji krajowych obchodów Światowego Dnia Hydrografii 11.06.2012
5/2012 O przyjęciu nowych członków zwyczajnych 23.05.2012
4/2012 O zorganizowaniu spotkania członków SHM połączonego z prezentacją firm 15.05.2012
3/2012 O przyjęciu nowych członków zwyczajnych 15.05.2012
2/2012 O przyjęciu nowych członków zwyczajnych 03.02.2012
1/2012 O przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. przedstawionego przez Skarbnika SHM RP 03.12.2012
2011
5/2011 O zorganizowaniu spotkania członków SHM 03.10.2011
4/2011 O zorganizowaniu spotkania członków SHM połączonego z prezentacją firm 25.11.2011
3/2011 O działaniach administracyjnych związanych ze zmianą Zarządu 25.11.2011
2/2011 O przyjęciu nowych członków zwyczajnych 25.11.2011
1/2011 O przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego za 2010 r. przedstawionego przez Skarbnika SHM RP 04.01.2011
2010
Z8/2010 O wykonaniu znaczków okolicznościowych (kolorowych) typu PIN 03.12.2010