Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP powołano na I Ogólnopolskim Zjeździe Hydrografów Morskich RP, w dniu Światowego Dnia Hydrografii – 21 czerwca 2006 roku, w 85 rocznicę powstania pierwszej międzynarodowej organizacji, zajmującej się sprawami hydrografii morskiej.

Stowarzyszenie powołało 32 członków założycieli, posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania prac hydrograficznych, wywodzących się z niemal wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych, zajmujących się sprawami hydrografii morskiej (m.in. z Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Akademii Morskiej w Szczecinie, Zarządu Portu Gdańsk, firmy Echogram s.c. i in.). W dniu 25 października 2006 roku Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP zostało zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

* Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna (IHO – International Hydrographic Organization) skupia obecnie 76 państw morskich. Działa w celu zapewnienia najbardziej efektywnego serwisu hydrograficznego dla potrzeb żeglugi i innych form działalności człowieka na morzu. Rzeczpospolita Polska jest oficjalnym członkiem IHO od 27 lipca 1926 roku. Polskę w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej reprezentuje Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.

Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

  1. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie interesów ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych członków Stowarzyszenia
  2. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób związanych z wykonywaniem prac hydrograficznych i kartograficznych;
  3. upowszechnianie wiedzy z zakresu hydrografii i kartografii morskiej a także działalności krajowych i międzynarodowych instytucji (służb) hydrograficznych;
  4. dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby i instytucje, zajmujące się kształceniem zawodowym w dziedzinie wykonywania prac hydrograficznych;
  5. reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.