Normy hydrograficzne

Mając na uwadze jeden z podstawowych celów Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP – upowszechnianie wiedzy z zakresu hydrografii i kartografii morskiej a także dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby i instytucje, zajmujące się kształceniem zawodowym w dziedzinie wykonywania prac hydrograficznych zamieszczamy w tym miejscu informacje związane z obowiązującymi standardami i normami wykonywania prac hydrograficznych.

 

UWAGA

Wszystkie standardy IHO są dostępne na stronie: https://iho.int/en/iho-publications

 

Lp Nazwa Opracowanie autorzy Uwagi
Data ostatniej aktualizacji
Pobieranie
1. S-5A Standards of Competence for Category „A” Hydrographic Surveyors (Edition 1.0.2, June 2018) IHO English version

06.2018

Pobierz
2. S-5B Standards of Competence for Category „B” Hydrographic Surveyors (Edition 1.0.1, June 2017) IHO English version

06.2017

Pobierz
3. IHO Standards for Hydrographic Surveys (Edition 6.1.0, October 2022) IHO English version

10.2022

Pobierz