Przegląd hydrograficzny

przeglad0001„Przegląd Hydrograficzny” – jest publikacją krajową, wydawaną corocznie od 2005 r. zawierającą artykuły poświęcone szeroko rozumianym sprawom powiązanym z hydrografią i kartografią morską. Prezentowane w „Przeglądzie Hydrograficznym” artykuły stanowią niejako forum wymiany myśli i poglądów oraz stwarzają możliwość zaprezentowania własnych osiągnięć nie tylko naukowo-badawczych, ale także wynikających z codziennej pracy hydrografa. Począwszy od numeru 4 wszystkie artykuły są recenzowane przez specjalnie powołaną Radę składającą się z uznanych w środowisku nawigacyjno – hydrograficzo – kartograficznym grupy osób.

 

Aktualne i archiwalne wydania „Przeglądu Hydrograficznego” 

(strona BHMW)

Tytuł
Przegląd Hydrograficzny Nr 1
Przegląd Hydrograficzny Nr 2
Przegląd Hydrograficzny Nr 3
Przegląd Hydrograficzny Nr 4
Przegląd Hydrograficzny Nr 5
Przegląd Hydrograficzny Nr 6
Przegląd Hydrograficzny Nr 7