Edukacja

W panelu Edukacja dostępne są wybrane standardy i normy wykonywania prac hydrograficznych, krajowa publikacja „Przegląd Hydrograficzny”, wydawnictwa angielskojęzyczne, Rozporządzenia i pozostałe dokumenty. Wszystkie te elementy służą realizacji celów Stowarzyszenia, m.in. upowszechnianie wiedzy z zakresu hydrografii i kartografii morskiej oraz dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków SHM RP.