Władze stowarzyszenia

W skład Zarządu wchodzą: (od 03 luty 2023 r.)

Prezes Zarządu – Henryk NITNER

Zastępca Prezesa – Grzegorz ZANIEWICZ

Skarbnik – Andrzej DOLECKI

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Witold STASIAK

Zastępca Przewodniczącego – Jacek KOSZAŁKA

Sekretarz – Katarzyna POGODA-BŁAZIAK

 

Poprzednie składy Zarządów SHM RP

lata 2006 – 2010

Prezes Zarządu – Henryk NITNER

Zastępca Prezesa – Andrzej DOŁGOPOŁOW

Skarbnik – Dariusz GRABIEC

lata 2010 – 2014

Prezes Zarządu – Dariusz GRABIEC

Zastępca Prezesa – Benedykt HAC

Skarbnik – Andrzej DOLECKI

lata 2014 – 2018

Prezes Zarządu – Artur GRZĄDZIEL

Zastępca Prezesa – Janusz GĘSTWICKI

Skarbnik – Arkadiusz KOWALCZYK

lata 2018 – 2022

Prezes Zarządu – Janusz GĘSTWICKI

Zastępca Prezesa – Andrzej DOŁGOPOŁOW

Skarbnik – Mariusz WĄŻ