Kontakt

Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP

ul. Jana z Kolna 8

81-301 Gdynia

(siedziba Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej)

Internet: www.hydrografpolski.pl

e-mail: hydro.grzadziel@gmail.com

NIP: 586-218-95-12

REGON: 220381569

Konto bankowe: PKO BP S.A. 71 1020 1853 0000 9002 0101 9801