Home

Aktualności

Spotkanie członków SHM RP 8 grudzień 2023 r.

W dniu 8. grudnia, w tradycyjnym już miejscu, a więc w Hotelu „Kuracyjnym”, odbyło się kolejne (i ostatnie w tym roku) spotkanie członków Stowarzyszenia Hydrografów Morskich. Wzięło udział prawie 30 osób oraz zaproszeni goście. W pierwszej części spotkania, które rozpoczęło się o godz. 13.00, znalazła się najpierw informacja o bieżących pracach Zarządu (członkostwo, finanse, współpraca z BHMW, podsumowanie udziału SHM RP w tegorocznych obchodach Światowego Dnia Hydrografii), złożona przez prezesa Zarządu oraz Skarbnika, kolegę Andrzeja Doleckiego. Kolejnym ważnym elementem były sprawy edukacji zawodowej hydrografa morskiego. Obszerne informacje o aktualnych formach kształcenia złożyli przedstawiciele uczelni: pan komandor Mariusz Wąż omówił obszernie kursy i studia prowadzone w Akademii Marynarki Wojennej (w tym i studia prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim). Pani Izabela Bodus-Olkowska z kolei poinformowała o studiach na Politechnice Morskiej w Szczecinie, które to studia, jako pierwsze uzyskały kilka lat temu certyfikat szefa BHMW. W panelu tym komandor Witold Stasiak z BHMW poinformował o wszystkich certyfikacjach, udzielonych dotąd przez szefa BHMW. Poinformował także o stanie wdrażania nowego, bałtyckiego systemu odniesienia pomiarów głębokości. Następny moduł wypełniły bardzo ciekawe wspomnienia, zaproszonego na nasze spotkanie pana Tomasza Stachury, znanego płetwonurka i fotografa podwodnego świata, poszukiwacza a także odkrywcy wielu wraków. Wraz z naszym kolegą, Benedyktem Hacem, przedstawił...

Krajowe obchody Światowego Dnia Hydrografii 2023

W dniu 30 czerwca 2023 roku w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbyły się Krajowe Obchody Światowego Dnia Hydrografii (WHD 2023). Tematem przewodnim tegorocznej edycji była "Hydrografia – podstawą „Cyfrowego Bliźniaka” Mórz i Oceanów". Obchody WHD 2023, których inicjatorem, jak co roku, było Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, a współorganizatorem nasze Stowarzyszenie,  zgromadziły przedstawicieli różnych instytucji i organizacji związanych z szeroko pojętą hydrografią morską, w tym Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, Urzędy Morskie, Narodowe Muzeum Morskie, Dowództwo Generalne i Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP, Inspektorat MW, Szefostwo Techniki Morskiej, 3. Flotylla Okrętów, dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, Politechnika Morska w Szczecinie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Politechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Techniki Morskiej oraz firmy świadczące usługi hydrograficzne. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP reprezentowało prawie 20 osób. Uczestników obchodów powitał Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego, dr Robert Domżał. Zasadnicza część spotkania rozpoczęła się od prezentacji wystąpienia Sekretarza Generalnego IHO z okazji tegorocznych obchodów. Następnie działalność Biura w roku 2023 przedstawił szef BHMW, komandor Dariusz Kolator. O wyzwaniach dla współczesnej hydrografii mówił prezes Zarządu SHM RP, Henryk Nitner. Następnie przedstawiono krótkie wystąpienia: Z-cy Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Naczelnika Wydziału Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz przedstawiciela Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku,...

Na stronie tej przedstawiamy ważne i użyteczne z punktu widzenia hydrografów informacje związane z działalnością i wydarzeniami hydrograficznymi. Jeżeli uważasz, że warto podzielić się informacją na temat spotkań i zjazdów (np. II Ogólnopolski Zjazd Hydrografów), wydarzeń (np. uzyskanie nowego wyposażenia pomiarowego), konferencji, seminariów, szkoleń oraz warsztatów technicznych (np. Workshop – QINSy) skontaktuj się z nami poprzez e-mail: artola74@poczta.onet.pl Po uzgodnieniu szczegółów Twoja informacja zostanie zamieszczona na naszej stronie – w dziale „Aktualności\\\”.