Home

Aktualności

Wspomnienie

Drodzy Państwo, Nasze „hydrograficzne życie” jest z natury swej nastawione na postęp i rozwój, poszukiwanie nowych wyzwań i nowych rozwiązań, badanie i odkrywanie morskiego świata. To uporczywe dążenie do poznawania świata dla zabezpieczania potrzeb ludzkich na morzu przebiega raczej w nastroju pozytywnych i optymistycznych oczekiwań. Ma jednak także czasami, jak i w innych dziedzinach życia ludzkiego, momenty trudne, kiedy dotyka nas uczucie bezradności wobec potęgi i praw natury oraz nieubłaganego upływu czas. Taki moment dotknął właśnie naszą polską społeczność hydrograficzną. Zmarł Krzysztof Poraziński, absolwent Oceanografii Fizycznej na Uniwersytecie Gdańskim, hydrograf dyplomowany i aktywny członek naszego Stowarzyszenia. Znamy Go z wielu jego zawodowych przedsięwzięć, związanych z planowaniem i realizacją różnorodnych pomiarów morskich i projektów naukowych w zakresie pomiarów geofizycznych, oceanograficznych i hydrograficznych. Z sukcesem zajmował się projektowaniem i wykorzystaniem specjalistycznych systemów pomiarowych i komputerowych systemów opracowania oraz analizy danych. Trzeba też podkreślić Jego wielką rolę w obszarze edukacji i integracji naszego, polskiego środowiska hydrograficznego, za które to działania oraz wielką Jego życzliwość, jesteśmy Mu niezmiernie wdzięczni. Pogrzeb Krzysztofa odbędzie się w poniedziałek, dnia 29 maja. Nabożeństwo o godz. 13.00 w kościele św. Elżbiety, Warszawa Powsin, skąd urna zostanie odprowadzona na pobliski cmentarz parafialny. Cześć Jego Pamięci Henryk Nitner

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA HYDROGRAFII – WHD 2021

Szanowni Państwo, W dniu 21.06.2021 r. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Biuro Hydrograficzne MW wspólnie ze Stowarzyszeniem Hydrografów Morskich RP zorganizowało uroczyste obchody Światowego Dnia Hydrografii – WHD 2021. Tegoroczne krajowe obchody World Hydrography Day miały szczególny charakter ze względu na przypadającą 100. rocznicę utworzenia Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO). W trakcie uroczystej sesji referatowej, która odbyła się w sali audytoryjnej Muzeum Marynarki Wojennej, zostały zaprezentowane zadania i osiągniecia Biura Hydrograficznego MW, Urzędu Morskiego w Gdyni i Urzędu Morskiego w Szczecinie. Uczestnicy wysłuchali transmisji wystąpienia Sekretarza Generalnego IHO Pana Dr Mathiasa Jonasa oraz zapoznali się z wystąpieniami prezentującymi stuletnią historię działalności IHO, kierunkami rozwoju polskiej hydrografii morskiej oraz historią odkrycia i zbadania jednego z warków Zatoki Gdańskiej. Ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej, w pierwszej kolejności do udziału w uroczystości, zaproszone zostały te osoby ze Stowarzyszenia, które z różnych przyczyn nie mogły wziąć osobistego udziału w ubiegłorocznych uroczystościach obchodów 100-lecia Polskiej Służby Hydrograficznej.

Na stronie tej przedstawiamy ważne i użyteczne z punktu widzenia hydrografów informacje związane z działalnością i wydarzeniami hydrograficznymi. Jeżeli uważasz, że warto podzielić się informacją na temat spotkań i zjazdów (np. II Ogólnopolski Zjazd Hydrografów), wydarzeń (np. uzyskanie nowego wyposażenia pomiarowego), konferencji, seminariów, szkoleń oraz warsztatów technicznych (np. Workshop – QINSy) skontaktuj się z nami poprzez e-mail: artola74@poczta.onet.pl Po uzgodnieniu szczegółów Twoja informacja zostanie zamieszczona na naszej stronie – w dziale „Aktualności\\\”.