Normy Hydrograficzne

Mając na uwadze jeden z podstawowych celów Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP – upowszechnianie wiedzy z zakresu hydrografii i kartografii morskiej a także dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby i instytucje, zajmujące się kształceniem zawodowym w dziedzinie wykonywania prac hydrograficznych zamieszczamy w tym miejscu informacje związane z obowiązującymi standardami i normami wykonywania prac hydrograficznych.

 

UWAGA

Wszystkie standardy IHO są dostępne na stronie: http://www.iho.int/iho_pubs/IHO_Download.htm

 

Lp Nazwa Opracowanie autorzy Uwagi
Data ostatniej aktualizacji
Pobieranie
1. S-44 IHO Standards of Hydrographic Survey, Ed.5.0,2008. IHO English version
28.02.2008
Pobierz
2. S-5 IHO Standards of Competence for Hydrographic Surveyors, Ed. 11.0.1, May 2011 IHO English version

28.05.2011

Pobierz