Pozostałe dokumenty

 

Lp Nazwa Opracowanie autorzy Uwagi
Data ostatniej aktualizacji
Pobieranie
1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

(Dz.U. nr 0, poz. 352)

MAiC Wersja PL
24.04.2012 
Pobierz
2. Zestaw standardów USACE dot. pomiarów hydrograficznych. USACE Wersja EN link
3.

NOS Hydrographic Surveys Specifications and Deliverables.

NOAA

Wersja EN
04.06.2011

link
4.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Państwowego Systemu Odniesień Przestrzennych

RP

Wersja PL
14.11.2012

link
5.

Komplet formularzy do bezpłatnej autoryzacji danych przez BHMW

BHMW Pobierz