Prace pomiarowe (2)

Lp. Tytuł Uwagi
1. Wykorzystanie techniki sonarowej do lokalizacji obiektów podwodnych na akwenach śródlądowych – Drzewo
2. Wykorzystanie techniki sonarowej do lokalizacji obiektów podwodnych na akwenach śródlądowych – Most
3. Wykorzystanie techniki sonarowej do identyfikacji obiektów podwodnych we współpracy z nurkami i z wykorzystaniem systemu łączności podwodnej
4. Wykorzystanie techniki sonarowej do poszukiwania ofiar utonięć
5. Inwentaryzacja obiektów podwodnych – samochód – Motława
6. Inwentaryzacja obiektów podwodnych – samochody
7. Inwentaryzacja obiektów podwodnych – torpedy
8. Inwentaryzacja obiektów podwodnych – pojazdy wojskowe z okresu II wojny światowej