Przegląd hydrograficzny nr 1

przeglad0001SPIS TREŚCI

Admirał floty Roman KRZYŻELEWSKI
Przedmowa

Kmdr mgr inż. Czesław DYRCZ, kmdr mgr inż. Henryk NITNER
Służba Hydrograficzna Marynarki Wojennej RP w 85 rocznicę powstania

Prof. dr kpt. ż.w. Daniel DUDA
Rola Służby Hydrograficznej MW RP w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu
Kmdr ppor. dr inż. Dariusz GRABIEC
Hydrografia morska – Quo vadis?
Kpt. mar. mgr inż. Bartłomiej PĄCZEK
Współczesne metody prowadzenia prac hydrograficznych
Kmdr mgr inż. Henryk NITNER Udział BHMW w działalności międzynarodowej
Kmdr por. mgr inż. Jacek KIJAKOWSKI
Techniki tworzenia map morskich stosowane przez Oddział Kartografii Morskiej BHMW
Kmdr por. mgr inż. Stanisław PIETRZAK, mgr inż. Joanna WOLFF-WIERSZYŁO
Koncepcja wykorzystania dodatkowych warstw wojskowych
Kmdr mgr inż. Andrzej KOWALSKI, Kmdr ppor. dr inż. Dariusz GRABIEC
Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW w służbie bezpieczeństwa żeglugi
Kalendarium