Przegląd Hydrograficzny Nr 7

Przegląd Hydrograficzny Nr 7SPIS TREŚCI

Henryk  NITNER,  Cezary  SPECHT
SYSTEMY  RADIONAWIGACYJNE – DEFINICJE I  KLASYFIKACJE

Czesław  DYRCZ,  Henryk  NITNER,  Cezary  SPECHT
WYMAGANIA  STAWIANE  RADIONAWIGACYJNYM SYSTEMOM  POZYCYJNYM

Zdzisław  KOPACZ,  Wacław  MORGAŚ


Uwaga:    „Przegląd Hydrograficzny” nr 7 (w formie drukowanej) można zakupić w Punkcie Sprzedaży wydawnictw BHMW. Zasady sprzedaży i cennik można znaleźć na stronie: www.bhmw.mw.mil.pl zakładka Oferta handlowa.