Przegląd hydrograficzny nr 7

Informujemy, że ukazał się kolejny, już 7 numer „Przeglądu Hydrograficznego”.
DG, 05.07.2012


Tym razem, z przyczyn formalnych, został on wyceniony na kwotę 12 zł (brutto) i jako publikacja wydawana przez BHMW jest do nabycia w Punkcie Sprzedaży BHMW (Zobacz: http://www.bhmw.mw.mil.pl/index.php?akcja=oferta). 
Pełna wersja PDF zostanie udostępniona na stronie SHM RP w poźniejszym terminie.