WALNE ZEBRANIE – nowy Zarząd SHM RP

W dniu 09 listopada 2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, na którym wybrano nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Hydrografów Morskich. Nowym Prezesem Stowarzyszenia został Janusz Gęstwicki a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Witold Stasiak. W programie Zebrania znalazły się również trzy wystąpienia naszych członków:
1. HydroDron już pływa – Andrzej Stateczny
2. Rejestracja batymetryczno-sonarowa z USV Sonobot Evo Logics na dwóch akwenach testowych redy Gdyni – Jacek Koszałka
3. Wykorzystanie interferometrycznego sonaru do prac hydrograficznych na płytkowodziu – Bartosz Ulas.

Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna zostali wybrani na kolejną kadencję 2018 – 2022.

Artur Grządziel, 12.11.2018