100-LECIE POLSKIEJ SŁUŻBY HYDROGRAFICZNEJ

Szanowni Państwo,

Rok 2020 jest szczególnym rokiem jubileuszowym, w którym przypada setna rocznica utworzenia współczesnych struktur polskiej służby hydrograficznej, działającej w ramach Marynarki Wojennej RP i polskiej administracji morskiej. Tworzą one wspólnie Państwową Morską Służbę Hydrograficzną. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP razem z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej, Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego oraz Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, włączyło się w organizację szeregu uroczystości związanych z obchodami tego wyjątkowego  dla hydrograficznego środowiska jubileuszu.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w zaplanowanych uroczystościach jubileuszowych.

https://bhmw.gov.pl/

Zarząd Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP oraz jego członkowie składają serdeczne podziękowanie Sponsorom, którzy wsparli naszą statutową działalność i trud współorganizacji uroczystych obchodów 100-lecia Polskiej Służby Hydrograficznej.

http://www.thesta.pl

http://www.enamor.pl

 

/stan na dzień 18 lutego 2020 r., wg kolejności udzielonego Stowarzyszeniu wsparcia/