19 Konferencja BSHC

W dniach 10-12 czerwca 2014 r. odbyła się kolejna, już 19 Konferencja Hydrograficzna Morza Bałtyckiego. Niewątpliwie, część ustaleń tam poczynionych będzie miała znaczący wpływ na przyszłe działania hydrografów morskich.
DG, 12.06.2014

Spośród wielu omawianych tematów dotyczących spraw hydrograficznych kilka zasługuje na szczególną uwagę. Poniżej przedstawiono krótkie ich omówienie.

– Zakończono prace mające na celu ujednolicenie nazw geograficznych akwenów M.Bałtyckiego. Nazwy te będą, po zaaprobowaniu przez IHO, stosowane we wszystkich opracowaniach kartograficznych (morskie mapy nawigacyjne), publikacjach nautycznych oraz morskich systemach ostrzegania i informowania o niebezpieczeństwie (ostrzeżenia nawigacyjne i pogodowe);

– Zintensyfikowano działania mające na celu wprowadzenie ujednoliconego systemu odniesień głębokości dla całego obszaru M.Bałtyckiego oraz połączenia wysiłków BSHC na tym polu z działaniami BOOS (Baltic Operative Observation System). Efektem prac być może będzie wspólny pionowy układ odniesienia Baltic Sea Chart Datum 2000;

– Podjęto decyzję o kontynuacji działań związanych z tworzeniem jednorodnej bazy danych batymetrycznych dla M.Bałtyckiego (Baltic Sea Bathymetry Database) z jednoczesnym zwiększeniem rozdzielczości danych pomiarowych. Pierwsze efekty prac można zobaczyć na stronie BSHC (http://www.bshc.pro/services/  zakładka: Baltic Sea Bathymetry Database);

– Postanowiono zintensyfikować hydrograficzne działania pomiarowe związane z tzw. trasami HELCOM (https://helcomresurvey.sjofartsverket.se/helcomresurveysite/).

Podczas obrad omówiono także strategię IHO w zakresie e-navigation i wprowadzania do użycia nowych standardów wymiany i prezentacji cyfrowych danych nawigacyjno-hydrograficzno-kartograficznych (standardy S-100, S-101) i powiązanych z nimi S-102, S-103, S-111, S-121 i S-411.

{gallery}aktualnosci/BSHC19{/gallery}