Aktualizacja Ciekawostek – Nowe wraki

Do Tabeli Wraki wprowadzono nowe informacje o wrakach.
DG, 10.10.2013