Autoryzacja danych pomiarowych przez BHMW

W zakładce „Edukacja/Pozostałe dokumenty” zamieszczono komplet formularzy dla potrzeb bezpłatnej autoryzacji danych pomiarowych przez BHMW (plik ZIP).
DG, 14.05.2014

Aktualizacja zakładki Wraki

Wprowadzono 2 nowe wraki i 1 uzupełnienie na podstawie danych dostarczonych przez Instytut Morski w Gdańsku.
DG. 08.08.2013

Aktualizacja Ciekawostek

W dniach 29-30.12.2012 wprowadzono 6 nowych elementów do sekcji „Wraki” i 2 elementy do sekcji „Prace pomiarowe”.

DG, 30.12.2012