Artykuł dotyczący pomiarów batymetrycznych na wodach płytkich

W portalu gospodarkamorska.pl ukazał się ciekawy artykuł przedstawiający aktualne trendy w pomiarach batymetrycznych (pod względem technik pomiarowych) realizowanch na akwenach o małych wartościach głębokości.
DG, 08.11.2012
Autorem jest pan Zenon Markowski, a do przygotowania tego artykułu wykorzystano materiały firmy Kongsberg oraz doświadczenia autora.
Link: http://www.gospodarkamorska.pl/artykuly/przeglad-metod-pomiarow-batymetrycznych-na-plytkich-wodach.html