Autoryzacja danych pomiarowych przez BHMW

W zakładce „Edukacja/Pozostałe dokumenty” zamieszczono komplet formularzy dla potrzeb bezpłatnej autoryzacji danych pomiarowych przez BHMW (plik ZIP).
DG, 14.05.2014