AUV Gavia – pierwszym w Polsce autonomicznym pojazdem podwodnym?

Informujemy, że po przeprowadzonym procesie przetargowym na zakup dla polskiej MW pojazdu podwodnego AUV niedawno została podpisana umowa z wyłonionym zwycięzcą przetargu na dostawę 2 kompletów pojazdów AUV.
DG, 05.09.2013

Każdy komplet zestawu AUV będzie się składał z:
pojazdu wraz z dwoma akumulatorami (jeden zapasowy), stanowiska operatora (komputer przenośny z zapasowym akumulatorem), oprogramowania dla komputera przenośnego, modemu hydroakustycznego (h/a) i czterech transponderów h/a do nawigacji podwodnej LBL, ładowarki uniwersalnej, zestawu części i materiałów obsługowych, pojemników transportowych oraz dokumentacji technicznej.
Sam pojazd ma być wyposażony w urządzenia pozwalające na:
– wykrywanie i klasyfikację oraz ponowną lokalizację i identyfikację min i innych małych obiektów podwodnych;
– planowanie misji podwodnej oraz transmisję i analizę danych przez operatora w rejonie prowadzenia działań za pomocą komputera przenośnego;
– rejestrację prędkości dźwięku w wodzie morskiej w celu rozpoznania warunków hydrologicznych w rejonie oraz do kalibracji systemu nawigacji hydroakustycznej.

Posiadane wyposażenie pozwoli na realizację działań mocno zbliżonych do prac hydrograficznych, stąd też dane pozyskiwane z pomiarów będą także przekazywane do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, wzbogacając bazy danych dot. obiektów podwodnych.

Gavia military-WHITE web
Zobacz link z danymi producenta: 
http://www.gavia.is/resources/Files/Data-download/Product-Handouts-(Low-Res)/Gavia_Defence_US_LowRes.pdf