Aktualizacja zakładki Wraki

Wprowadzono 2 nowe wraki i 1 uzupełnienie na podstawie danych dostarczonych przez Instytut Morski w Gdańsku.
DG. 08.08.2013