Informacja dla hydrografów – Państwowy System Odniesień Przestrzennych 2012

Informujemy, że Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14 listopada 2012 r. wprowadzono w Polsce nowy Państwowy System Odniesień Przestrzennych. Jednocześnie straciło moc Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie z 08 sierpnia 2000 r. Zobacz treść nowego rozporządzenia – Edukacja / Pozostałe dokumenty.
DG, 18.04.2013