Informacja dla zainteresowanych oprogramowaniem SONARWIZ 5

Informujemy, że w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez firmę Chesapeak Corp. Producenta oprogramowania SonarWiz 5, odbędą się szkolenia także w kilku miastach europejskich.
DG, 04.09.2014
 Najbliższym z nich jest Kilonia (Niemcy), w którym szkolenie (Workshop) zaplanowano na 2 dni, tj. 3-4 listopada 2014.

Program szkolenia można znaleźć na stronie:

http://www.chesapeaketech.com/support/training-programs.php