Kompletowanie artykułów do 'Przeglądu Hydrograficznego" nr 8

BHMW, jako wydawca „Przeglądu Hydrograficznego” (PH), rozpoczyna kompletowanie artykułów do kolejnego numeru (nr 8).
DG, 09.08.2012
Jeżeli masz ciekawe informacje i materiały dotyczące hydrografii lub kartografii morskiej pomyśl o zamieszczeniu ich w PH-8. Wszelkie szczegóły dotyczące warunków zamieszczenia artykułów w nowym PH można uzyskać pisząc na adres kontakt@hydrografpolski.pl lub hydro.grabiec@gmail.com 
Termin zakończenia kompletowania artykułów: 15 września 2012.