Hydrografia vs. poszukiwania MH370 – aktualizacja z dn. 23.05.2014

Mając na uwadze poszukiwania wraku / szczątków zaginionego samolotu Boeing 777 (lot MH370) warto poświęcić kilka słów udziałowi w tych poszukiwaniach hydrografów. Zobacz aktualizacje.
DG. 13.04.2014, 16.04.2014, 19.04.2014, 21.04.2014, 27.04.2014, 23.05.2014

Z dostępnych informacji publikowanych na forach hydrograficznych wynika, że w poszukiwaniach biorą udział przynajmniej dwie typowe jednostki hydrograficzne: brytyjski HMS Echo oraz jednostka australijskiej MSA – Ocean Shield. Plan poszukiwań początkowo przewidywał wykorzystanie TPL 25 (Towed Pinger Locator), którego zadaniem było określenie rejonu położenia źródła emisji sygnałów hydroakustycznych emitowanych prawdopodobnie przez tzw. czarne skrzynki zaginionego samolotu. Po wyznaczeniu rejonu poszukiwań do prac skierowano pojazd AUV Bluefin 21 wyposażony między innymi w sonar EdgeTech i MBES Reson. Pojazd ten ma możliwość pracy do głębokości 4500m przez max 25 godzin z prędkością ok. 3 węzłów. W dalszej kolejności po zebraniu i opracowaniu danych pomiarowych (mozaika dna) do działań mają zostać skierowane pojazdy ROV, których zadaniem będzie wykonanie identyfikacji wybranych obiektów podwodnych i wykonanie dokumentacji obrazowej (TV). Ostatnim etapem ich pracy będzie zapewne wydobycie elementów kadłuba i czarnych skrzynek na powierzchnię. Plan prac zakłada podobny sposób postępowania jak w przypadku poszukiwań na Atlantyku mających na celu odnalezienie i wydobycie szczątków samolotu Air France AF 447 zaginionego w 2009, a odnalezionego w maju 2011 r.

Aktualizacja z dn. 23.05.2014
Media poinformowały, że rozpoczęto kolejny etap prac poszukiwawczych szczątków samolotu MH370. Kolejny raz, uczestniczą w nich hydrografowie z USA, Chin i Australii. Tym razem do prac dołączył chiński statek hydrograficzny Zhu Kezhen, którego zadaniem jest wykonanie pomiarów batymetrycznych w drugim rejonie, w którym wcześniej (na początku kwietnia) zarejestrowano sygnały prawdopodobnie pochodzące z czarnych skrzynek MH370. Zadania pomiarowe miały być pierwotnie powiązane z zaplanowanym badaniem dna na potrzeby naukowo-badawcze związane z eksploracją dna zlecane przez australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu, ale zostaną niejako przy okazji wykorzystane w działaniach związanych z poszukiwaniem szczątków MH370. – głównie dane z sonaru holowanego t. deep towed system. W działaniach poszukiwawczych bierze także udział australijski statek Ocean Shield, z pokładu którego nadal operuje pojazd AUV Bluefin 21. Blisko 2 tygodniowa przerwa w realizacji prac spowodowana była awarią (niesprawnością) systemu łączności hydroakustycznej pojazdu AUV. Prace pojazdu AUV mają potrwać do 31 maja, po którym zarówno pojazd jak i jego obsługa ma zakończyć swój udział w działaniach poszukiwawczych MH370. Do zespołu poszukiwawczego dołącza też kolejna chińska jednostka pomiarowa – Haixun 01.

Aktualizacja z dn. 27.04.2014
Poinformowano, że pierwszy rejon poszukiwań sprawdzono już w 95%. Pojazd AUV do dnia 27 kwietnia 2014 wykonał 14 misji. Nadal nie odnaleziono szczątków samolotu. Trwa analiza danych z ostatniej 14-ej misji. Wkrótce rejon poszukiwań obejmie akweny położone na SW od obecnie przeszukanego. Rozważa się użycie kolejnego pojazdu AUV, który będzie miał możliwość wykonywania prac pomiarowych poniżej głębokości 4500m.
Obecnie w rejonie poszukiwań przebywa tylko Ocean Shield. HMS Echo uzupełnia zapasy w Perth.

Aktualizacja z dn. 21.04.2014
Poinformowano, że w dniu dzisiejszym pojazd AUV zakończył kolejną misję. Łącznie zatem wykonał już 8 (krótszych niż planowano pierwotnie) misji i zbadał 2/3 zaplanowanego obszaru dna. Nadal nie znaleziono szczątków MH370. 9-a misja pojazdu ma się zacząć w poniedziałek rano.

Aktualizacja z dn. 19.04.2014
Kierownictwo poszukiwań poinformowało, że pojazd AUV Bluefin 21 działający z pokładu Ocean Shield wykonał już 5 pełnych misji, jednakże do tej pory nie natrafiono na dnie na żadne obiekty podwodne należące do samolotu MH370. Jednocześnie poinformowano, że zawężono obszar poszukiwań do powierzchni odpowiadającej okręgowi o promieniu 10 km z centrum w pozycji identyfikowanej jako miejsce nadawania przez czarną skrzynkę jednego z mocniejszych sygnałów . Sprawdzenie tego obszaru powinno zająć nie więcej niż 5 dni. Po zakończeniu prac w tym rejonie planowana jest zmiana rejonu poszukiwań.

Aktualizacja z dn. 16.04.2014
Kierownictwo akcji poszukiwawczej MH370 poinformowało, że pierwsza udana misja pojazdu AUV Bluefin 21 trwała 24 godziny, w tym 2 godziny – zejście pojazdu na średnią głębokość roboczą ok. 3950m, 16 godzin – misji z rejestracją danych sonarowych, 2 godziny – wynurzenie pojazdu. Dodatkowo 4 godziny na ściągnięcie danych i ich wstępną analizę. Z informacji wynika, że podczas tej misji nie wykryto żadnych obiektów podwodnych powiązanych z zaginionym samolotem. Poinformowano także o awaryjnym wynurzeniu pojazdu podczas wcześniejszej misji, spowodowanym zadziałaniem automatyki bezpieczeństwa pojazdu (czujnik ciśnienia). To sugeruje możliwość przekroczenia wartości max zanurzenia pojazdu. Przerwana misja pozwoliła na zgromadzenie danych pomiarowych tylko z 6 godzin misji. Zobacz obszar misji – ostatni obrazek.

{youtube}aLMMzStmpZY{/youtube}

{gallery}aktualnosci/MH370{/gallery}