Nowy wzór Dyplomu Hydrografa

Informujemy, że z dniem 03 stycznia 2014 r. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej wprowadza do użycia nowy wzór Dyplomu Hydrografa.
DG, 03.01.2014
Dyplom ten może być nadany osobie posiadającej wiedzę, umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu prac hydrograficznych stosownie do wymagań określonych w publikacji S-5 „IHO Standards of Competence for Hydrographic Surveyors”. Nadal pozostawiono dwie kategorie: A i B.

Jednocześnie informujemy, że Dyplomy Hydrografa  wydane przed ww. datą nadal zachowują ważność. Jest to początek zmian wprowadzanych przez BHMW, będącego przedstawicielem państwowej służby hydrograficznej, mających na celu dostosowanie dokumentów do współczesnych wymagań IHO i dopasowania się do oczekiwań środowiska hydrografów.
{gallery}aktualnosci/Dyplom{/gallery}