Przegląd hydrograficzny nr 2

przeglad0002SPIS TREŚCI

Wstęp
prof. zw. dr Daniel Duda – Akademia Marynarki Wojennej
Pierwszy hydrograficzny okręt Rzeczypospolitej  –  ORP „POMORZANIN”
Kontradmirał Czesław Dyrcz
Siedziby Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej RP w jej historycznym rozwoju 

prof. Józef Urbański, prof. Adam Weintrit
Elektroniczna mapa nawigacyjna – dwadzieścia lat później 

kmdr por. Adam SOBKÓW – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
34 lata ORP „KOPERNIK” w służbie pod biało-czerwoną Banderą. 
kmdr por. Stanisław PIETRZAK – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Wpływ niektórych parametów komórek Elekttronicznej Mapy Nawigacyjnej na strategię ich ładowania i prezentację w różnych systemach ECDIS.
Irena Skuza, Joanna Wolff-Wierszyło – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Standardy wymiany cyfrowych danych hydrograficznych. Próba porównania produktów DNC i ENC
mgr Lucyna KRYLA – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Funkcjonowanie Oceanograficznej Bazy Danych BHMW.
Grażyna T. Adamczyk – Kotarska – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Wprowadzenie systemu AIS jako efektywnego źródła informacji nawigacyjnej.
kmdr Henryk Nitner – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Międzynarodowa działalność hydrograficzna w 2005 roku.
Kalendarium