Seminarium HYPACK – zdjęcia

Hypack2
W dniach 12-14 października 2015 odbyło się w budynku Instytutu Geoinformatyki w Szczecinie doroczne seminarium poświęcone oprogramowaniu HYPACK. W trakcie zajęć podejmowano tematykę pomiarów batymetrycznych sondami jedno i wielowiązkowymi, badań sonarowych, magnetometrycznych, profilomierzami osadów oraz problematykę produkcji elektronicznych map nawigacyjnych. Zajęcia wykładowe były wprowadzeniem do laboratoriów w trakcie, których uczestnicy seminarium mogli samodzielnie pracować z oprogramowaniem HYPACK. Zdjęcia z warsztatów HYPACK prezentujemy tutaj.