Spotkanie Rady Konsultacyjnej Stowarzyszeń Morskich

W dniu 12 stycznia 2015 r., w sali konferencyjnej Urzędu Morskiego w Gdyni odbyło się spotkanie Rady Konsultacyjnej Stowarzyszeń Morskich pod przewodnictwem kpt.ż.w. Andrzeja Królikowskiego, dyrektora UM w Gdyni. Rada Konsultacyjna zrzesza przedstawicieli kilku Stowarzyszeń tj: Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Starszych Mechaników Morskich, Elektryków Okrętów, Ligi Morskiej i Rzecznej, Hydrografów Morskich, Pilotów Morskich, Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza oraz przedstawicieli gdyńskiej Akademii Morskiej. Rada Konsultacyjna jest swego rodzaju ciałem doradczym, służy wspomaganiu rozwoju gospodarki morskiej, kultywowaniu tradycji morskich. Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć ofiar niedawnych katastrof morskich. Następnie podjęto dyskusję i konsultacje dotyczące projektu pomnika ku pamięci Polskich Marynarzy, planu uczestnictwa stowarzyszeń w uroczystościach w bieżącym roku oraz potrzeby istnienia i używania Kodeksu Kapitana na statkach.

Artur G., 13.01.2015

rada konsultacyjna 2015 2

Zdjęcie: Cezary Spigarski, www.oficyna morska.pl