ŚWIATOWY DZIEŃ HYDROGRAFII – WHD 2016

W dniu 21 czerwca 2016 r. obchodzono Światowy Dzień Hydrografii WHD 2016, którego tematem przewodnim było hasło ustanowione przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną IHO: „Hydrografia – kluczem do efektywnego gospodarowania zasobami mórz i trasami żeglugowymi”. Tegoroczne obchody Święta WHD 2016 odbyły się podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie morskie dla obronności
i bezpieczeństwa” NATCON zorganizowanej jako projekt towarzyszący Bałtyckim Targom Militarnym BALT MILITARY EXPO w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Międzynarodowych Targów Gdańskich – AMBEREXPO.

Sesji referatowej „Wsparcie nawigacyjne i hydrograficzne” przewodniczył szef BHMW kmdr Andrzej Kowalski. Nasi członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w obchodach wygłaszając ciekawe referaty związane
z bezpieczeństwem na morzu i znaczeniem Służby Hydrograficznej. Swoje referaty wygłosili następujący członkowie Stowarzyszenia:

  1. Artur Grządziel, Służba Hydrograficzna jako element wsparcia działań sił MW i zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi morskiej
  2. Wacław Morgaś, Zastosowanie metody modelowania statystycznego Monte Carlo do oceny losowego błędu ustalania pozycji okrętu
  3. Marcin Banaszak, Istota utrzymania i rozwoju potencjału służby hydrograficznej celem zabezpieczenia zadań MW oraz interesów gospodarki morskiej.

21 czerwca – to dzień, który decyzją ONZ w 2005 roku, w wyniku starań Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej został ustanowiony jako Światowy Dzień Hydrografii – World Hydrography Day. Jest to wyraz uznania światowej społeczności dla pracy hydrografów morskich, których efekty pracy mają ogromne znaczenie dla bezpiecznej żeglugi statków i okrętów realizowanej po wszystkich morzach i oceanach. Ideą główną, która przyświecała tej inicjatywie, była chęć popularyzowania działalności IHO wśród społeczeństw. Polskie środowisko hydrograficzne po raz pierwszy obchodziło Światowy Dzień Hydrografii w 2006 roku.

Artur Grządziel, 21.06.2016 r.