Władze Stowarzyszenia

W skład Zarządu wchodzą: (od 18 października 2014 r.)

Prezes Zarządu – Artur GRZĄDZIEL

Zastępca Prezesa – Janusz GĘSTWICKI

Skarbnik – Arkadiusz KOWALCZYK

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Witold STASIAK

Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof PORAZIŃSKI

Sekretarz – Joanna SŁAWIŃSKA


Poprzednie składy Zarządów SHM RP

lata 2006 – 2010

Prezes Zarządu – Henryk NITNER

Zastępca Prezesa – Andrzej DOŁGOPOŁOW

Skarbnik – Dariusz GRABIEC

lata 2010 – 2014

Prezes Zarządu – Dariusz GRABIEC

Zastępca Prezesa – Benedykt HAC

Skarbnik – Andrzej DOLECKI