Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna

nowy zarzad

Szanowni Państwo.

W dniu 19 listopada 2010 r. spotkaliśmy się w dość licznym gronie na kolejnym Walnym Zebraniu Członków SHM RP. Było to zebranie szczególne, bowiem po 4 latach pracy Zarządu kierowanego przez Prezesa – p. Henryka Nitnera wybrano, na drodze głosowania tajnego – nowy Zarząd i skład Komisji Rewizyjnej

Oprócz wyborów była to także okazja do przedyskutowania zaproponowanych zmian w Statucie SHM RP i wypracowania wspólnych propozycji w tym zakresie.Istotnym elementem spotkania były także prezentacje wygłoszone przez członków SHM ukazujące niektóre aspekty pracy hydrografa. Na szczególną uwagę zasługiwała prezentacja Jacka Koszałki dotycząca prac hydrograficznych w tzw. Zatoce Wraków. Uczestnicy Zebrania zgodnie stwierdzili, że zarówno miejsce jak i atmosfera spotkania była bardzo dobra