Wspomnienie

Czarna Wstazka Zdjęcia - darmowe pobieranie na Freepik

Drodzy Państwo,

Nasze „hydrograficzne życie” jest z natury swej nastawione na postęp i rozwój, poszukiwanie nowych wyzwań i nowych rozwiązań, badanie i odkrywanie morskiego świata. To uporczywe dążenie do poznawania świata dla zabezpieczania potrzeb ludzkich na morzu przebiega raczej w nastroju pozytywnych i optymistycznych oczekiwań. Ma jednak także czasami, jak i w innych dziedzinach życia ludzkiego, momenty trudne, kiedy dotyka nas uczucie bezradności wobec potęgi i praw natury oraz nieubłaganego upływu czas.

Taki moment dotknął właśnie naszą polską społeczność hydrograficzną. Zmarł Krzysztof Poraziński, absolwent Oceanografii Fizycznej na Uniwersytecie Gdańskim, hydrograf dyplomowany i aktywny członek naszego Stowarzyszenia. Znamy Go z wielu jego zawodowych przedsięwzięć, związanych z planowaniem i realizacją różnorodnych pomiarów morskich i projektów naukowych w zakresie pomiarów geofizycznych, oceanograficznych i hydrograficznych. Z sukcesem zajmował się projektowaniem i wykorzystaniem specjalistycznych systemów pomiarowych i komputerowych systemów opracowania oraz analizy danych. Trzeba też podkreślić Jego wielką rolę w obszarze edukacji i integracji naszego, polskiego środowiska hydrograficznego, za które to działania oraz wielką Jego życzliwość, jesteśmy Mu niezmiernie wdzięczni.

Pogrzeb Krzysztofa odbędzie się w poniedziałek, dnia 29 maja. Nabożeństwo o godz. 13.00 w kościele św. Elżbiety, Warszawa Powsin, skąd urna zostanie odprowadzona na pobliski cmentarz parafialny.

Cześć Jego Pamięci

Henryk Nitner