BSHC i Numeryczna baza danych batymetrycznych Bałtyku

Podczas ostatnich obrad BSHC (Baltic Sea Hydrographic Commission) przedstawiono jeden ze wstępnych raportów grupy roboczej BSBDWG – Baltic Sea Bathymetry Database Working Group.
DG, 23.09.2013
BDB 1male

Celem działania tej grupy jest opracowanie sprawdzonych metod dystrybucji danych batymetrycznych, które w prosty i szybki sposób będą zapewniać dostęp do informacji batymetrycznej dotyczącej całego obszaru Morza Bałtyckiego. Przyjęto, że jednym z rozwiązań może być użycie aplikacji umożliwiającej dostęp do takich danych, bazującej na Internecie. Odpowiednia aplikacja dostępowa została już opracowana przez szwedzkich hydrografów  i udostępniona publicznie. Obecnie, na stronie BSHC (zobacz link podany poniżej) umożliwiono szybki dostęp do danych o ograniczonym poziomie dokładności – na poziomie siatki 500m. Chcąc umożliwić dostęp do danych z większym poziomem dokładności rzędu 50m i 5m, co technicznie nie stanowi problemu, bowiem współczesna technika pomiarowa daje takie możliwości  – trzeba będzie rozwiązać problem ewentualnego użycia takich danych w celach komercyjnych. Innymi słowy, trzeba znaleźć sposób przynajmniej częściowego zwrotu kosztów uzyskania takich danych pomiarowych (koszty wykonania prac pomiarowych) przez hydrografów danego państwa. Niemniej pierwszy krok został wykonany.
Całość została „osadzona” na nowo tworzonej stronie BSHC.
Zobacz link: http://www.bshc.pro/  zakładka Services, poziom Baltic Sea bathymetry.