Hydrograficzne prace pomiarowe i nowe wraki

Prezentujemy, kolejną wiadomość otrzymaną od hydrografów z ORP Arctowski dotyczącą realizowanych prac hydrograficznych oraz wykrytych 2 nowych wraków.

DG, 24.09.2013

„W dniach 16-20 września 2013r. ORP ARCTOWSKI kontynuował pomiary hydrograficzne w drugiej części trasy RSP-01 systemu torów wodnych HELCOM, znajdującej się 30 mil morskich na N od portu Kołobrzeg. Głównym celem prac było dostarczenie aktualnego rozkładu głębokości w wyznaczonym akwenie z zachowaniem 100% pokrycia. Korzystne warunki pogodowe oraz tzw. „szczęście hydrograficzne” pozwoliły na ukończenie wszystkich prac w tym rejonie i bezpieczny powrót do MSD.
Okręt przebył 488,6 Mm na 63 profilach pomiarowych, pokrywając akwen o łącznej powierzchni blisko 130km2. Wyniki prac pomiarowych będą wykorzystane do celów kartograficznych oraz dla potrzeb ustanowienia zalecanej trasy żeglugowej Bałtyku Południowego. Planowana trasa ma łączyć dwa systemy rozgraniczenia ruchu: TSS Ławica Słupska i TSS Adlergrund.

W trakcie przeprowadzonych prac pomiarowych wykryto dwa nowe wraki, który nie figurowały w bazie danych BHMW oraz na mapach morskich. Długość pierwszego wynosi 22,5 m , szerokość 6m  a największa wysokość 4,5 m.  Wrak spoczywa na głębokości 63 m, ma niewielki przechył na prawą burtę i nie stanowi niebezpieczeństwa nawigacyjnego. Drugi wrak, o długości 43 m, szerokości 11,1m wystaje 6,1m ponad płaszczyznę dna. Wrak leży na głębokości 66 m.”

{gallery}aktualnosci/strefa{/gallery}
Zobacz Ciekawostki/Wraki, link: https://hydrografpolski.pl/images/ciekawostki_pomiarowe/Wraki/Wrak_NN_43m.pdf