Członkowie

Członkowie honorowi

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub swoją działalnością propaguje cele, dla których powołane jest Stowarzyszenie.
Do chwili obecnej tytułu członka honorowego nie nadano żadnej osobie.

 

Członkowie wspierający

Stan na dzień 08 listopada 2011 r. (lista wg. daty wstąpienia)

Lp. NAZWISKO IMIĘ DATA WSTĄPIENIA UWAGI
1. WOLSKI Adam 21.06.2006 Członek Założyciel
2. SADŁOŃ Grażyna 21.06.2006  
3. KOZŁOWSKI Hieronim 21.06.2006  
4. ZEMŁA Jerzy 21.06.2006 Członek Założyciel
5. SZACHTA Henryk 21.06.2006 Członek Założyciel
6. WEINTRIT Adam 25.10.2006  
7. KRASZEWSKA Dorota 17.06.2008  
8. STRUK-DZIADUŁA Mariola 17.06.2008  
9. PERNACZYŃSKI Piotr 04.07.2008  
10. PIETRASZKIEWICZ Jacek 15.06.2009  
11. MŁOTKOWSKI Jan 15.06.2009  
12. PIETRZAK Stanisław 15.06.2009  
13. DYRCZ Czesław 15.06.2009  
14. KRÓLIKOWSKI Andrzej 15.06.2009  
15. TOMCZAK Dariusz 15.06.2009  
16.  PANASIUK Arkadiusz 15.06.2009  
17. DZIEWICKI Marek 15.06.2009  
18. KROPLEWSKI Marek 15.07.2009  
19. DUDA Daniel 15.07.2009  

  

Członkowie zwyczajni

Stan na dzień 01 marca 2013 r. (lista wg. daty wstąpienia)

Lp. NAZWISKO IMIĘ DATA WSTĄPIENIA UWAGI
1. NITNER Henryk 21.06.2006 Członek Założyciel
2. KOSZKA Henryk 21.06.2006 Członek Założyciel
3. GRABIEC Dariusz 21.06.2006 Członek Założyciel
4. DOŁGOPOŁOW Andrzej 21.06.2006 Członek Założyciel
5. BIELIŃSKI Wiesław 21.06.2006 Członek Założyciel
6. BORKOWSKI Michał 21.06.2006 Członek Założyciel
7. CZARNECKI Marek 21.06.2006 Członek Założyciel
8. DROZD Wojciech 21.06.2006 Członek Założyciel
– nie żyje
9. GĘSTWICKI Janusz 21.06.2006 Członek Założyciel
10. JANUSZEWSKI Leszek 21.06.2006 Członek Założyciel
11. KASPROWICZ Tomasz 21.06.2006 Członek Założyciel
12. KIJAKOWSKI Jacek 21.06.2006 Członek Założyciel
13. KOPACZ Zdzisław 21.06.2006 Członek Założyciel
14. KOSZAŁKA Jacek 21.06.2006 Członek Założyciel
15. KOWALCZYK Adam 21.06.2006 Członek Założyciel
16. KOWALSKI Andrzej 21.06.2006 Członek Założyciel
17. KOZŁOWSKI Zenon 21.06.2006 Członek Założyciel
18. LANG Tomasz 21.06.2006 Członek Założyciel
– nie żyje
19. ŁYSEJKO Apoloniusz 21.06.2006 Członek Założyciel
20. MAZUREK Wiesław 21.06.2006 Członek Założyciel
21. MOROZ Zbigniew 21.06.2006 Członek Założyciel
22. RYSIEWICZ Joanna 21.06.2006 Członek Założyciel
23. SĘK Marek 21.06.2006 Członek Założyciel
24. STATECZNY Andrzej 21.06.2006 Członek Założyciel
25. STECKO Tomasz 21.06.2006 Członek Założyciel
26. STOLARCZUK Anna 21.06.2006 Członek Założyciel
27. STROMSKI Leszek 21.06.2006 Członek Założyciel
28. SZATAN Marek 21.06.2006 Członek Założyciel
29. SZRAJER Romuald 21.06.2006 Członek Założyciel
30. KABEROW Renata 05.06.2007  
31. NAJDER Marek 05.06.2007  
32. SŁABY Andrzej 05.06.2007  
33. KUBICKI Krzysztof 05.06.2007  
34. DOLECKI Andrzej 05.06.2007  
35. HAC Benedykt 05.06.2007  
36. SYGUŁA Bartłomiej 24.09.2007  
37. MELER Witold 01.02.2008  
38. PORAZIŃSKI Krzysztof 17.06.2008  
39. WOLFF-WIERSZYŁO Joanna 17.06.2008  
40. LIPIŃSKI Sławomir 17.06.2008  
41. POŁKA Mirosław 17.06.2008  
42. BANACHOWICZ Andrzej 04.07.2008  
43. POGODA Katarzyna 15.06.2009  
44. MORGAŚ Wacław 15.06.2009  
45. OMELCZUK Roman 15.06.2009  
46. SOBKÓW Adam 17.06.2009  
47. KOKOSIŃSKI Grzegorz 15.06.2009  
48. STASIAK Witold 15.06.2009  
49. PAWŁOWSKI Michał 15.07.2009  
50. HIPNAROWICZ Kazimierz 10.12.2009  
51. PERKA Marta 10.11.2010  
52. SZARZYŃSKI Franciszek 10.11.2010  
53. BOBUSIA Anna 10.11.2010  
54. KOWALCZYK Arkadiusz 10.11.2010  
55. WIĘCEK Jakub 25.01.2011  
56. POPIELARCZYK Dariusz 25.01.2011  
57. ULASZEWSKI Jacek 03.12.2011  
58. PLICHTA Marcin 03.02.2012  
59. KLEINSCHMIDT Mariusz 02.08.2012  
60. SAJKO Bartosz 01.03.2013  

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP powołano na I Ogólnopolskim Zjeździe Hydrografów Morskich RP, w dniu Światowego Dnia Hydrografii – 21 czerwca 2006 roku, w 85 rocznicę powstania pierwszej międzynarodowej organizacji, zajmującej się sprawami hydrografii morskiej.

Stowarzyszenie powołało 32 członków założycieli, posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania prac hydrograficznych, wywodzących się z niemal wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych, zajmujących się sprawami hydrografii morskiej (m.in. z Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Akademii Morskiej w Szczecinie, Zarządu Portu Gdańsk, firmy Echogram s.c. i in.). W dniu 25 października 2006 roku Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP zostało zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

* Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna (IHO – International Hydrographic Organization) skupia obecnie 76 państw morskich. Działa w celu zapewnienia najbardziej efektywnego serwisu hydrograficznego dla potrzeb żeglugi i innych form działalności człowieka na morzu. Rzeczpospolita Polska jest oficjalnym członkiem IHO od 27 lipca 1926 roku. Polskę w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej reprezentuje Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.


Stowarzyszenie realizuje następujące cele:
 

1. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie interesów ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych członków Stowarzyszenia;
 

2. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób związanych z wykonywaniem prac hydrograficznych i kartograficznych;
 

3. upowszechnianie wiedzy z zakresu hydrografii i kartografii morskiej a także działalności krajowych i międzynarodowych instytucji (służb) hydrograficznych;
 

4. dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby i instytucje, zajmujące się kształceniem zawodowym w dziedzinie wykonywania prac hydrograficznych;
 

5. reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.

 

Władze Stowarzyszenia

W skład Zarządu wchodzą: (od 18 października 2014 r.)

Prezes Zarządu – Artur GRZĄDZIEL

Zastępca Prezesa – Janusz GĘSTWICKI

Skarbnik – Arkadiusz KOWALCZYK

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Witold STASIAK

Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof PORAZIŃSKI

Sekretarz – Joanna SŁAWIŃSKA


Poprzednie składy Zarządów SHM RP

lata 2006 – 2010

Prezes Zarządu – Henryk NITNER

Zastępca Prezesa – Andrzej DOŁGOPOŁOW

Skarbnik – Dariusz GRABIEC

lata 2010 – 2014

Prezes Zarządu – Dariusz GRABIEC

Zastępca Prezesa – Benedykt HAC

Skarbnik – Andrzej DOLECKI