Informacja dla zainteresowanych wrakami

Informujemy, że w dwóch ostatnich zeszytach „Wiadomości Żeglarskie” (WŻ) opublikowano wiadomości dotyczące naniesienia na morskie mapy nawigacyjne aż 14 pozycji wraków znajdujących się na obszarach morskich RP.

DG, 21.02.2014

Większość tych pozycji jest odniesiona do wraków niedawno zweryfikowanych przez jednostki hydrograficzne zarówno cywilne jak i wojskowe. Określenie „zweryfikowane” oznacza, że informacje te mogą odnosić się do wraków już znanych lub niedawno wykrytych (także do tych, o których już na naszej stronie  informowaliśmy). Jednakże  pozycje tych obiektów podwodnych oraz prześwity nad nimi zostały udokładnione. W kilku przypadkach mamy do czynienia z nowymi odkryciami.

Publikacja zeszytów WŻ jest jednym z zadań jakie zostały przypisane służbom hydrograficznym. WŻ informują użytkowników morza o wszystkich elementach i zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo żeglugi. Dane zawarte w WŻ są podstawą do prowadzenia korekty map morskich (papierowych i elektronicznych). Dostęp do WŻ:  www.bhmw.mw.mil.pl (zakładka Pobierz WŻ).

{gallery}aktualnosci/WŻ{/gallery}