Krajowe obchody Światowego Dnia Hydrografii 2023

W dniu 30 czerwca 2023 roku w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbyły się Krajowe Obchody Światowego Dnia Hydrografii (WHD 2023). Tematem przewodnim tegorocznej edycji była „Hydrografia – podstawą „Cyfrowego Bliźniaka” Mórz i Oceanów„.

Obchody WHD 2023, których inicjatorem, jak co roku, było Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, a współorganizatorem nasze Stowarzyszenie,  zgromadziły przedstawicieli różnych instytucji i organizacji związanych z szeroko pojętą hydrografią morską, w tym Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, Urzędy Morskie, Narodowe Muzeum Morskie, Dowództwo Generalne i Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP, Inspektorat MW, Szefostwo Techniki Morskiej, 3. Flotylla Okrętów, dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, Politechnika Morska w Szczecinie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Politechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Techniki Morskiej oraz firmy świadczące usługi hydrograficzne. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP reprezentowało prawie 20 osób.

Uczestników obchodów powitał Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego, dr Robert Domżał. Zasadnicza część spotkania rozpoczęła się od prezentacji wystąpienia Sekretarza Generalnego IHO z okazji tegorocznych obchodów. Następnie działalność Biura w roku 2023 przedstawił szef BHMW, komandor Dariusz Kolator. O wyzwaniach dla współczesnej hydrografii mówił prezes Zarządu SHM RP, Henryk Nitner. Następnie przedstawiono krótkie wystąpienia: Z-cy Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Naczelnika Wydziału Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz przedstawiciela Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, pokazujące niektóre praktyczne aspekty bieżącej działalności tych instytucji.

W trakcie tej części obchodów ogłoszono również nominacje do nagrody ustanowionej przez szefa BHMW „Laur Hydrografa 2023„. Wyróżnienie to zostało przyznane Wydziałowi Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej oraz Wydziałowi Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego za utworzenie i realizację wspólnych studiów dla hydrografów morskich kategorii „B”. Fakt ten potwierdza znaczenie i wagę  jakości kształcenia hydrografów dla całej społeczności morskiej.

Druga część obchodów skupiła się na sesji referatowej. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Narodowego Muzeum Morskiego oraz różnych firm i instytucji z branży hydrograficznej. Tematy referatów obejmowały zagadnienia związane z tematem przewodnim tegorocznych obchodów, prezentowano nowoczesne technologie pomiarowe, zarządzanie danymi batymetrycznymi oraz zastosowanie autonomicznych pojazdów nawodnych i podwodnych w badaniach hydrograficznych.

W ramach obrad uczestniczące firmy oraz instytucje zaprezentowały na swoich stanowiskach systemy pomiarowe wśród których znalazły się echosondy, sonary, BSL, AUV oraz ASV. Jednym z wyróżniających się pojazdów był ASV DriX, który został zademonstrowany przez dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW przy nabrzeżu Narodowego Muzeum Morskiego.

Krajowe Obchody Światowego Dnia Hydrografii WHD 2023 były okazją do zwrócenia uwagi na znaczenie hydrografii i pomiarów hydrograficznych w działalności morskiej oraz do zaprezentowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wykorzystywanych przez instytucje, naukowców i przedstawicieli przemysłowej branży morskiej.

Szczególne podziękowania dla sponsorów niniejszego wydarzenia: THESTA, MEWO, ESCORT TECHNOLOGY, ENAMOR, GISPRO, CTM.

GALERIA