Spotkanie członków SHM RP 8 grudzień 2023 r.

W dniu 8. grudnia, w tradycyjnym już miejscu, a więc w Hotelu „Kuracyjnym”, odbyło się kolejne (i ostatnie w tym roku) spotkanie członków Stowarzyszenia Hydrografów Morskich. Wzięło udział prawie 30 osób oraz zaproszeni goście.

W pierwszej części spotkania, które rozpoczęło się o godz. 13.00, znalazła się najpierw informacja o bieżących pracach Zarządu (członkostwo, finanse, współpraca z BHMW, podsumowanie udziału SHM RP w tegorocznych obchodach Światowego Dnia Hydrografii), złożona przez prezesa Zarządu oraz Skarbnika, kolegę Andrzeja Doleckiego.

Kolejnym ważnym elementem były sprawy edukacji zawodowej hydrografa morskiego. Obszerne informacje o aktualnych formach kształcenia złożyli przedstawiciele uczelni: pan komandor Mariusz Wąż omówił obszernie kursy i studia prowadzone w Akademii Marynarki Wojennej (w tym i studia prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim). Pani Izabela Bodus-Olkowska z kolei poinformowała o studiach na Politechnice Morskiej w Szczecinie, które to studia, jako pierwsze uzyskały kilka lat temu certyfikat szefa BHMW. W panelu tym komandor Witold Stasiak z BHMW poinformował o wszystkich certyfikacjach, udzielonych dotąd przez szefa BHMW. Poinformował także o stanie wdrażania nowego, bałtyckiego systemu odniesienia pomiarów głębokości.

Następny moduł wypełniły bardzo ciekawe wspomnienia, zaproszonego na nasze spotkanie pana Tomasza Stachury, znanego płetwonurka i fotografa podwodnego świata, poszukiwacza a także odkrywcy wielu wraków. Wraz z naszym kolegą, Benedyktem Hacem, przedstawił on historię dotychczasowych poszukiwań wraku naszego słynnego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.

Na zakończenie, w panelu technicznym, pani dr Karolina Zwolak przedstawiła swoje doświadczenia (i dokonania) w obszarze stosowania dronów w hydrografii morskiej. Wskazała też na niektóre wyzwania, które w związku z zastosowaniem tych nowych technologii, mogą się pojawić i z którymi i nasza społeczność hydrograficzna będzie musiała się zmierzyć.

Po tym owocnym spotkaniu, uczestnicy tradycyjnie już udali się na, jak zawsze smaczny, posiłek, podczas którego także trwały ożywione dyskusje i interesujące rozmowy.

Zarząd SHM RP

GALERIA