Przegląd hydrograficzny nr 3

przeglad0003SPIS TREŚCI

Andrzej Dolecki, Magdalena Dudzik
System wizualizacji danych modelowych
Daniel DUDA
Okręt Hydrograficzny – ORP „KOPERNIK” 
Czesław DYRCZ
Podstawy prawne funkcjonowania Polskiej Służby Hydrograficznej
Dariusz GRABIEC
Morskie mapy blankietowe, indeksowe i specjalne wydawane przez BHMW w latach 1958 – 1987
Dariusz GRABIEC, Monika KONKOL
Układy odniesienia i odwzorowania opracowań kartograficznych BHMW w latach 1927-2006 
Lucyna KRYLA
Geograficzne systemy informacyjne – zastosowanie funkcji analizy wektorowe
Krzysztof KUBICKI
Rola morskiej informacji geoprzestrzennej dla zabezpieczenia działań morskich
Henryk NITNER
86 lat działalności Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej
Henryk NITNER
Międzynarodowa działalność hydrograficzna w 2006 roku
Stanisław PIETRZAK
Przyszłość standardu wymiany cyfrowych danych hydrograficznych IHO S-57
Adam WEINTRIT, Henryk NITNER
Stan prac legislacyjnych Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczących wykorzystania na morzu elektronicznych map nawigacyjnych ENC oraz systemów ECDIS
Piotr WOŹNIAK
Szybka ocena środowiskowa (Rapid Environmental Assessment) w operacjach morskich