Druga edycja podręcznika The ROV Manual

Informujemy, że na angielskojęzycznym rynku wydawniczym pojawiła się druga edycja dość popularnej książki The ROV Manual. Wspominamy o tym fakcie, ponieważ hydrografowie coraz częściej korzystają z możliwości jakie oferują im pojazdy ROV i ta publikacja może być dla nich wielce przydatna.
DG, 11.12.13                                                  
                                                      ROVmanual copy

Autorzy, Robert L. Wernli i Robert D. Chrystus, na blisko 700 stronach przedstawili szereg ciekawych z punktu widzenia operatorów pojazdów ROV uwag, wskazówek i informacji mających na celu uzyskanie maksymalnych korzyści z wykorzystania technologii ROV. Podręcznik zawiera także opis szkoleń prowadzonych na potrzeby operatorów pojazdów ROV. Na razie istnieje tylko wersja EN.