Swiatowy Dzień Hydrografii 2013 – obchody w Polsce – Podsumowanie

W dniu 21 czerwca 2013 r. odbyły się tegoroczne polskie obchody Światowego Dnia Hydrografii – World Hydrography Day – WHD 2013, które przebiegały pod hasłem: Hydrography – underpinning the Blue Economy, które odpowiada hasłu: Hydrografia – fundamentem gospodarki morskiej.
DG, 21.06.2013

Miejscem spotkania hydrografów były mury Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni, którego Dziekan – prof. Adam Weintrit jest członkiem wspierającym nasze Stowarzyszenie. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały materiały z prac jakie wykonują hydrografowie na rzecz gospodarki morskiej, potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i dla historii. Swoje interesujące materiały przedstawili członkowie SHM RP: Janusz Gęstwicki – o obiektach podwodnych pochodzenia militarnego wciąż odkrywanych na wodach Zatoki Gdańskiej, Benedykt Hac – o pracach hydrograficznych ukierunkowanych na dostarczenie danych niezbędnych do rozpoczęcia budowy morskich elektrowni wiatrowych, Henryk Nitner i Marcin Banaszak – o kulisach działań prowadzonych przez BHMW w sprawie poszukiwania wraku polskiego okrętu podwodnego ORP Orzeł i samej wyprawie na Morze Północne na pokładzie ORP Lech. Gościnnie, niezwykle interesującą prezentację dotyczącą wpływu danych dostarczanych przez hydrografów dla potrzeb nurkowań głębokowodnych ukierunkowanych na identyfikację wraków – przedstawił Robert Szymaniuk z OSNiP WP – kierownik prac podwodnych prowadzonych z pokładu ORP Lech w miejscu domniemanej pozycji ORP Orzeł. Organizatorem spotkania było Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.

Jednocześnie w Basenie Prezydenta (obok okrętu-muzeum ORP Błyskawica) można było zwiedzić jednostki hydrograficzne: okręt hydrograficzny ORP „Heweliusz” oraz statek „Zodiak” z Urzędu Morskiego w Gdyni.

Elem