Aktualizacja – Udział hydrografów w dwóch wydarzeniach – ORP Orzeł – samolot A20 Havoc

Aktualizacja z dn. 03.06.2013.
Jest już decyzja. Okręt wypływa w dniu 03 czerwca ok. 21-ej. Zadaniem hydrografów będzie wykonanie 4 -6 profili w rejonie pozycji wraku za pomocą sonaru holowanego. Celem tych prac jest uzyskanie wiedzy na temat obiektów rozmieszczonych na dnie, tworzących tzw. pole szczątków oraz uzyskanie danych nt. obecności sieci rybackich. Kolejnym etapem będzie wykonanie pomiarów za pomocą sonaru opuszczanego w bezpośrednim otoczeniu wraku oraz później, naprowadzanie operatora pojazdu ROV na wybrane miejsce. Pogoda dobra. Mamy nadzieję, że cel wyprawy zostanie osiągnięty. Do zobaczenia po powrocie.

Informujemy o dwóch ważnych wydarzeniach związanych z działaniami hydrografów – poszukiwanie wraku ORP Orzeł oraz nowy wrak samolotu na Bałtyku Południowym.
DG, 31.05.2013
Pierwsze – dotyczy udziału hydrografów w wyprawie okrętu ratowniczego MW ORP Lech na Morze Północne. Wyprawa ta ma na celu weryfikację jednego z wraków, co do którego zachodzi podejrzenie, że może być wrakiem okrętu podwodnego ORP Orzeł. Zadaniem hydrografów jest uzyskanie danych pomiarowych za pomocą sonaru holowanego i opuszczanego, wstępne określenie stanu wraku, zasięgu tzw. pola szczątków oraz lokalizację i ocenę potencjalnych zagrożeń typu sieci i elementy uzbrojenia (miny). Dane te posłużą w dalszej kolejności do wypracowania taktyki użycia pojazdów ROV oraz nurków. Mamy nadzieję, że udział hydrografów pozwoli na zrealizowanie zasadniczego celu wyprawy.  
Zobacz link: http://mw.mil.pl/index.php?vhost=www&akcja=news&id=21503&limes=
Zobacz link: http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/8092?t=ORP-Orzel-zagadka-rozwiazana-

Drugie wydarzenie związane jest z odkryciem przez hydrografów kolejnego wraku samolotu w wodach Morza Bałtyckiego w polskiej strefie EEZ. Wrak jest w bardzo dobrym stanie, być może pozwalającym na jego wydobycie. Na prośbę instytucji, która dokonała odkrycia poprzestajemy na razie na przekazaniu tylko tej informacji.

Mamy nadzieję, że wkrótce na naszej stronie będziemy mogli zamieścić szczegółowe materiały i informacje dotyczące obu tych wydarzeń.

Submarine ORP Orzeł entering the naval base at Hel peninsula, 1930s