O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP powołano na I Ogólnopolskim Zjeździe Hydrografów Morskich RP, w dniu Światowego Dnia Hydrografii – 21 czerwca 2006 roku, w 85 rocznicę powstania pierwszej międzynarodowej organizacji, zajmującej się sprawami hydrografii morskiej.

Stowarzyszenie powołało 32 członków założycieli, posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania prac hydrograficznych, wywodzących się z niemal wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych, zajmujących się sprawami hydrografii morskiej (m.in. z Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Akademii Morskiej w Szczecinie, Zarządu Portu Gdańsk, firmy Echogram s.c. i in.). W dniu 25 października 2006 roku Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP zostało zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

* Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna (IHO – International Hydrographic Organization) skupia obecnie 76 państw morskich. Działa w celu zapewnienia najbardziej efektywnego serwisu hydrograficznego dla potrzeb żeglugi i innych form działalności człowieka na morzu. Rzeczpospolita Polska jest oficjalnym członkiem IHO od 27 lipca 1926 roku. Polskę w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej reprezentuje Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.


Stowarzyszenie realizuje następujące cele:
 

1. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie interesów ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych członków Stowarzyszenia;
 

2. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób związanych z wykonywaniem prac hydrograficznych i kartograficznych;
 

3. upowszechnianie wiedzy z zakresu hydrografii i kartografii morskiej a także działalności krajowych i międzynarodowych instytucji (służb) hydrograficznych;
 

4. dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby i instytucje, zajmujące się kształceniem zawodowym w dziedzinie wykonywania prac hydrograficznych;
 

5. reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.

 

Władze Stowarzyszenia

W skład Zarządu wchodzą: (od 18 października 2014 r.)

Prezes Zarządu – Artur GRZĄDZIEL

Zastępca Prezesa – Janusz GĘSTWICKI

Skarbnik – Arkadiusz KOWALCZYK

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Witold STASIAK

Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof PORAZIŃSKI

Sekretarz – Joanna SŁAWIŃSKA


Poprzednie składy Zarządów SHM RP

lata 2006 – 2010

Prezes Zarządu – Henryk NITNER

Zastępca Prezesa – Andrzej DOŁGOPOŁOW

Skarbnik – Dariusz GRABIEC

lata 2010 – 2014

Prezes Zarządu – Dariusz GRABIEC

Zastępca Prezesa – Benedykt HAC

Skarbnik – Andrzej DOLECKI

Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna

nowy zarzad

Szanowni Państwo.

W dniu 19 listopada 2010 r. spotkaliśmy się w dość licznym gronie na kolejnym Walnym Zebraniu Członków SHM RP. Było to zebranie szczególne, bowiem po 4 latach pracy Zarządu kierowanego przez Prezesa – p. Henryka Nitnera wybrano, na drodze głosowania tajnego – nowy Zarząd i skład Komisji Rewizyjnej

Oprócz wyborów była to także okazja do przedyskutowania zaproponowanych zmian w Statucie SHM RP i wypracowania wspólnych propozycji w tym zakresie.Istotnym elementem spotkania były także prezentacje wygłoszone przez członków SHM ukazujące niektóre aspekty pracy hydrografa. Na szczególną uwagę zasługiwała prezentacja Jacka Koszałki dotycząca prac hydrograficznych w tzw. Zatoce Wraków. Więcej „Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna”

Spotkanie Członków SHM w dniu 21.10.2011r.

spotkanie 21102011W dniu 21 października 2011 r. kolejny raz spotkaliśmy się w Hotelu Kuracyjnym. Tym razem Członkowie SHM RP mieli możliwość zapoznania się z 4 prezentacjami poświęconymi działalności pomiarowej Członków naszego Stowarzyszenia realizowanej zarówno na akwenach morskich jak i śródlądowych (zobacz prezentacje).

Ponadto przedstawiono krótką informację dotyczącą tematyki poruszanej podczas ostatniej Konferencji Hydrograficznej Państw Morza Bałtyckiego (BSHC). Ostatnimi elementami omawianymi podczas spotkania były sprawy przyjęcia strategii działania SHM w odniesieniu do dokumentów formalno-prawnych dotyczących funkcjonowania polskiej służby hydrograficznej oraz propozycji przygotowania Kalendarza SHM RP na 2012 r. Zobacz galerię zdjęć.