Przegląd Hydrograficzny Nr 7

Przegląd Hydrograficzny Nr 7SPIS TREŚCI

Henryk  NITNER,  Cezary  SPECHT
SYSTEMY  RADIONAWIGACYJNE – DEFINICJE I  KLASYFIKACJE

Czesław  DYRCZ,  Henryk  NITNER,  Cezary  SPECHT
WYMAGANIA  STAWIANE  RADIONAWIGACYJNYM SYSTEMOM  POZYCYJNYM

Zdzisław  KOPACZ,  Wacław  MORGAŚ


Uwaga:    „Przegląd Hydrograficzny” nr 7 (w formie drukowanej) można zakupić w Punkcie Sprzedaży wydawnictw BHMW. Zasady sprzedaży i cennik można znaleźć na stronie: www.bhmw.mw.mil.pl zakładka Oferta handlowa.
 

Pozostałe dokumenty

 

Lp Nazwa Opracowanie autorzy Uwagi
Data ostatniej aktualizacji
Pobieranie
1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

(Dz.U. nr 0, poz. 352)

MAiC Wersja PL
24.04.2012 
Pobierz
2. Zestaw standardów USACE dot. pomiarów hydrograficznych. USACE Wersja EN link
3.

NOS Hydrographic Surveys Specifications and Deliverables.

NOAA

Wersja EN
04.06.2011

link
4.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Państwowego Systemu Odniesień Przestrzennych

RP

Wersja PL
14.11.2012

link
5.

Komplet formularzy do bezpłatnej autoryzacji danych przez BHMW

BHMW Pobierz

Normy Hydrograficzne

Mając na uwadze jeden z podstawowych celów Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP – upowszechnianie wiedzy z zakresu hydrografii i kartografii morskiej a także dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby i instytucje, zajmujące się kształceniem zawodowym w dziedzinie wykonywania prac hydrograficznych zamieszczamy w tym miejscu informacje związane z obowiązującymi standardami i normami wykonywania prac hydrograficznych.

 

UWAGA

Wszystkie standardy IHO są dostępne na stronie: http://www.iho.int/iho_pubs/IHO_Download.htm

 

Lp Nazwa Opracowanie autorzy Uwagi
Data ostatniej aktualizacji
Pobieranie
1. S-44 IHO Standards of Hydrographic Survey, Ed.5.0,2008. IHO English version
28.02.2008
Pobierz
2. S-5 IHO Standards of Competence for Hydrographic Surveyors, Ed. 11.0.1, May 2011 IHO English version

28.05.2011

Pobierz

Przegląd Hydrograficzny Nr 3

przeglad0003SPIS TREŚCI

Andrzej Dolecki, Magdalena Dudzik
System wizualizacji danych modelowych
Daniel DUDA
Okręt Hydrograficzny – ORP „KOPERNIK” 
Czesław DYRCZ
Podstawy prawne funkcjonowania Polskiej Służby Hydrograficznej
Dariusz GRABIEC
Morskie mapy blankietowe, indeksowe i specjalne wydawane przez BHMW w latach 1958 – 1987
Dariusz GRABIEC, Monika KONKOL
Układy odniesienia i odwzorowania opracowań kartograficznych BHMW w latach 1927-2006 
Lucyna KRYLA
Geograficzne systemy informacyjne – zastosowanie funkcji analizy wektorowe
Krzysztof KUBICKI
Rola morskiej informacji geoprzestrzennej dla zabezpieczenia działań morskich
Henryk NITNER
86 lat działalności Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej
Henryk NITNER
Międzynarodowa działalność hydrograficzna w 2006 roku
Stanisław PIETRZAK
Przyszłość standardu wymiany cyfrowych danych hydrograficznych IHO S-57
Adam WEINTRIT, Henryk NITNER
Stan prac legislacyjnych Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczących wykorzystania na morzu elektronicznych map nawigacyjnych ENC oraz systemów ECDIS
Piotr WOŹNIAK
Szybka ocena środowiskowa (Rapid Environmental Assessment) w operacjach morskich

Przegląd Hydrograficzny Nr 4

przeglad0004SPIS TREŚCI

Henryk Nitner
Przedmowa
Wojciech Czarny, Ryszard Wawruch
Międzynarodowa Organizacja Morska zadania, struktura organizacyjna i metody pracy
Daniel Duda
Stacje Polskiego Ratownictwa Brzegowego (stan do 1938 r.)
Czesław Dyrcz
Polska Służba Hydrograficzna początku XXI wieku – potrzeba nowych rozwiązań organizacyjnych
Kazimierz Fic
Transformacje układów współrzędnych stosowane w Oddziale Kartografii Morskiej Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
Dariusz Grabiec
Słów kilka o kategoriach pomiarów hydrograficznych w Polsce – delematy i propozycje rozwiązań
Artur Grządziel
Technika sonaru bocznego w badaniach hydrograficznych
Renata Kaberow, Marek Szatan
Mozaikowanie obrazów sonarowych
Piotr Kabziński, Adam Weintrit
Zastosowanie aplikacji GIS w zagadnieniach wyznaczania granic morskich
Jacek Kijakowski
Zatoka Gdańska na polskich mapach morskich
Agnieszka Łakomska
25 lat pod biało-czerwoną Banderą ORP „Arctowski” ORP„Heweliusz” i ORP „Iskra”
Apoloniusz Łysejko
Historia latarni morskiej na Mierzei Wiślanej
Henryk Nitner
Międzynarodowa działalność hydrograficzna w 2007 roku
Dorota Pryputniewicz
Współpraca Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego z Marynarką Wojenną RP

Prace badawcze realizowane podczas wspólnych rejsów

Adam Sobków, Jerzy Strzelecki
Wymiana generacyjna odbiorników systemu GPS w Marynarce Wojennej RP
Józef Urbański, Wacław Morgaś, Zdzisław Kopacz
Bezpieczeństwo morskie i ochrona żeglugi oraz zarządzanie nimi. Próba identyfikacji i specyfikacji przedmiotu
Kalendarium Słuzby Hydrograficznej Marynarki Wojennej RP 2007

Przegląd Hydrograficzny Nr 5

PH5 okladkaSPIS TREŚCI

kmdr Henryk NITNER
Wstęp 
Zdzisław KOPACZ, Wacław MORGAŚ, Józef URBAŃSKI
KONCEPCJA ZARZĄDZANIA ZABEZPIECZENIEM NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNYM NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH.
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ
POLSKA SŁUŻBA HYDROGRAFICZNA – ZMIANY ORGANIZACYJNE A BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE.
Henryk NITNER,  Adam WEINTRIT
CZY JESTEŚMY JUŻ W EPOCE MAP ELEKTRONICZNYCH ?
kmdr por. Stanisław PIETRZAK
PORÓWNANIE CYFROWYCH MAP MORSKICH WYKONANYCH W STANDARDZIE ENC/S-57 I DNC/VPF W KONTEKŚCIE ICH WYKORZYSTANIA W SYSTEMACH ECDIS.
Dorota PRYPUTNIEWICZ, Bożena WOJTASIEWICZ

kmdr ppor. Artur GRZĄDZIEL
ZASTOSOWANIE PRZENOŚNEJ GŁOWICY SONAROWEJ DO POSZUKIWANIA OBIEKTÓW PODWODNYCH I ZABEZPIECZENIA PRAC NURKOWYCH Z POKŁADU OKRĘTU RATOWNICZEGO PROJEKTU 570
kmdr mgr inż. Andrzej KOWALSKI, kmdr ppor. mgr inż. Roman JURAK

kmdr por. Jacek KIJAKOWSKI
OPRACOWANIA WIELKOSKALOWE POLSKICH MAP MORSKICH ZATOKI GDAŃSKIEJ – LATA MIĘDZYWOJENNE.
Daniel DUDA
ZNAKI I SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE.
Krystian MIELCZARSKI
BARWNE DZIEJE „PTASZKÓW”
kmdr Henryk NITNER
MIĘDZYNARODOWA DZIAŁALNOŚĆ HYDROGRAFICZNA W 2009 ROKU.
kmdr Henryk NITNER
KRAJOWE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA HYDROGRAFII 2008.
WSPOMNIENIE –  Komandor por.  Włodzimierz Mordako (1961-2008)
WSPOMNIENIE – Komandor prof. dr Józef Urbański ( 1929-2008)
WSPOMNIENIE – Inżynier Wojciech Drozd (1939-2008)
Kalendarium

Przegląd Hydrograficzny Nr 6

przeglad6SPIS TREŚCI

Wstęp
Czesław DYRCZ
Polska służba hydrograficzna w pierwszej dekadzie XXI wieku.
Wacław MORGAŚ, Zdzisław KOPACZ, Henryk NITNER
Transformacja zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego działań sił morskich.
Henryk NITNER
Rola służby hydrograficznej w rozwoju koncepcji e-nawigacji.
Stanisław PIETRZAK
Rozwój koncepcji Dodatkowych Warstw Wojskowych w okresie ostatnich 10 lat.
Stanisław RAKUSA-SUSZCZEWSKI
Okręty hydrograficzne RP w Antarktyce.
Wiesław CZAJKA, Jacek KIJAKOWSKI
Wybrane aspekty kartografii morskiej w dobie litografii.
Michał PAWŁOWSKI
Rola hydrografii w działalności Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Apoloniusz ŁYSEJKO
Latarnie morskie w Gdańsku.
Daniel DUDA
Funkcjonowanie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w okresie międzywojennym.
Daniel DUDA
Hydrograficzny ORP „Kopernik” – sławny okręt i jego dowódca.
Krystian MIELCZARSKI
Okręt hydrograficzny ORP „Bałtyk” i inne okręty o tej nazwie.
Hieronim KOZŁOWSKI
Wspomnienia ze służby hydrograficznej.
Henryk NITNER
Międzynarodowa działalność hydrograficzna w 2009 roku.
Kalendarium.

Przegląd Hydrograficzny Nr 2

przeglad0002SPIS TREŚCI

Wstęp 5
prof. zw. dr Daniel Duda – Akademia Marynarki Wojennej
Pierwszy hydrograficzny okręt Rzeczypospolitej  –  ORP „POMORZANIN”

7

Kontradmirał Czesław Dyrcz
Siedziby Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej RP w jej historycznym rozwoju 

17

prof. Józef Urbański, prof. Adam Weintrit
Elektroniczna mapa nawigacyjna – dwadzieścia lat później 

33

kmdr por. Adam SOBKÓW – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
34 lata ORP „KOPERNIK” w służbie pod biało-czerwoną Banderą. 

51

kmdr por. Stanisław PIETRZAK – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Wpływ niektórych parametów komórek Elekttronicznej Mapy Nawigacyjnej na strategię ich ładowania i prezentację w różnych systemach ECDIS.

61

Irena Skuza, Joanna Wolff-Wierszyło – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Standardy wymiany cyfrowych danych hydrograficznych. Próba porównania produktów DNC i ENC

75

mgr Lucyna KRYLA – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Funkcjonowanie Oceanograficznej Bazy Danych BHMW.

85

Grażyna T. Adamczyk – Kotarska – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Wprowadzenie systemu AIS jako efektywnego źródła informacji nawigacyjnej.

98

kmdr Henryk Nitner – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Międzynarodowa działalność hydrograficzna w 2005 roku.

109

Kalendarium 126

Przegląd Hydrograficzny Nr 1

przeglad0001SPIS TREŚCI

Admirał floty Roman KRZYŻELEWSKI
Przedmowa
2

Kmdr mgr inż. Czesław DYRCZ, kmdr mgr inż. Henryk NITNER
Służba Hydrograficzna Marynarki Wojennej RP w 85 rocznicę powstania

4
Prof. dr kpt. ż.w. Daniel DUDA
Rola Służby Hydrograficznej MW RP w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu
18
Kmdr ppor. dr inż. Dariusz GRABIEC
Hydrografia morska – Quo vadis?
35
Kpt. mar. mgr inż. Bartłomiej PĄCZEK
Współczesne metody prowadzenia prac hydrograficznych
44
Kmdr mgr inż. Henryk NITNER Udział BHMW w działalności międzynarodowej 51
Kmdr por. mgr inż. Jacek KIJAKOWSKI
Techniki tworzenia map morskich stosowane przez Oddział Kartografii Morskiej BHMW
63
Kmdr por. mgr inż. Stanisław PIETRZAK, mgr inż. Joanna WOLFF-WIERSZYŁO
Koncepcja wykorzystania dodatkowych warstw wojskowych
74
Kmdr mgr inż. Andrzej KOWALSKI, Kmdr ppor. dr inż. Dariusz GRABIEC
Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW w służbie bezpieczeństwa żeglugi
82
Kalendarium 89